Likestillingsombudet: OK å nekte jentene

Helt greit å nekte jenter adgang på fotballinja.

Likestillingsombudet synes det er helt greit at Ham-Kam nekter jenter å begynne på fotballinja ved Hamar Katedralskole.

-  Det er dumt at de skal få lov å oppføre seg sånn, sier Hanne Murbræck.

Sammen med Øyunn Iversen fikk hun fotballdrømmen knust da Ham-Kam ga beskjed om at utdanningen var forbeholdt gutter.

I samarbeid med Hamar Katedralskole tilbyr klubben et opplegg hvor man kan kombinere allmenn utdanning og fotball over et studie på fire år - men bare om du er gutt.

-  Dette er rett og slett diskriminering, mente landslagsspiller Solveig Gulbrandsen.

Nå har Likestillingsombudet gitt Ham-Kam medhold, og i begrunnelsen heter det blant annet: «(...)Det er ikke ulovlig at en enkelt idrettsklubb bare har tilbud til det ene kjønn.» (...) «Idretten er kjønnsdelt. Dette har sammenheng både med kjønnenes ulike fysikk, men også idrettens tradisjoner og kjønnenes ulike interesser for forskjellige grener.»

Hanne Murbræck går nå på musikk, dans og drama i stedet.