Løpende orientert

Kulturminister Valgerd Svarstad har bedt om å bli løpende orientert om NIFs økonomiske problemer.

Det sier kulturministeren i en pressemelding.

Der heter det at Idrettsstyret tirsdag orienterte Kultur- og kirkedepartementet om at det stiller sine plasser til disposisjon og at det innkalles til et ekstraordinært idrettsting. Det ble også orientert om at generalsekretær Ivar Egeberg, som tidligere i år gikk ut i permisjon, nå har sagt opp sin stilling.

Departementet ble samtidig orientert om at det foreløpige regnskapet for 2003 viser et underskudd på nærmere 36 millioner kroner.

- Jeg tar denne informasjonen til etterretning, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

- Vi har innledet en prosess om idrettsforbundets økonomi. Jeg har bedt om å bli løpende orientert om hvordan Idrettsstyret og administrasjonen vil håndtere de økonomiske problemene NIF er oppe i, sier Svarstad Haugland.

(NTB)