Løperfondet

  • Et pengefond opprettet for skiløpere med tanke på skatteutsettelse/skatteutjevning på inntekter i løpet av karrieren.
  • Omløpsmidler pr. 31/12-98: 33,8 millioner.
  • Pengene er fordelt på 103 skiløpere.
  • For to år siden åpnet løperfondet for investeringer i andre aksjefond. Løperne velger sjøl risiko-belastningen på sine investeringer.
  • Thomas Alsgaard, og Ole Christian Furuseth er løpernes representanter i fond-styret.