Løpet er kjørt for Atle Hamre

Høyesterett avviste den tidligere travkuskens anke.

ANKEN AVVIST. Atle Hamre er ved veis ende i rettssystemet. Høyesterett har avvist anken.  FOTO:TORBJØRN BERG/DAGBLADET
ANKEN AVVIST. Atle Hamre er ved veis ende i rettssystemet. Høyesterett har avvist anken. FOTO:TORBJØRN BERG/DAGBLADETVis mer

Atle Hamre får ikke behandlet livstidsutelukkelsen sin i Høyesterett. Ankeutvalget har avsklått anmodningen han kom med.

Det er Trav og Galopp-Nytt som melder dette onsdag.

Borgarting lagmannsrett ga i sin dom av 7. juli Det Norske Travselskap (DNT) medhold i at voldgiftsrettens livstidsutelukkelse av Hamre var juridisk holdbar.

Via advokat Nils Chr. Nordhus anket Atle Hamre denne kjennelsen inn for Høyesterett, men ankeutvalget vil ikke behandle saken, og dermed er det klart at Hamre ikke har noen mulighet til å få tilbake kjøre-og trenerlisensen sin.

Enstemmig «Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven $30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet,», skriver ankeutvalgets medlemmer Jens Edvin A Skoghøy, Magnus Matningsdal og Toril M Øie i sin korte slutning.

Atle Hamre ble også idømt sakskostnader på 15.000 kroner.

 (NTB)