- Må frifinnes

Verdensmester Frode Andresen og idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner bestemte seg i går for å anke boten på 50000 kroner fra domsutvalget i Norges Skiskytterforbund. - Vi går for full frifinnelse, sier Kjenner til Dagbladet.

Overfor Dagbladet uttrykte advokaten sterk skepsis til dommens innhold da han fikk høre om den torsdag ettermiddag.

Etter å ha gått igjennom den sammen med sin klient Frode Andresen i går morges, var Kjenner ennå mer sikker:

- Denne dommen er ikke god, og vi vil overprøve den, sier Kjenner til Dagbladet.

Prinsipiell sak

Han peker på at skiskytteren fikk en irettesettelse av Det internasjonale skiskytterforbundet IBU etter brudd på våpenreglementet under VM i Holmenkollen i februar.

- Hovedspørsmålet er om Frode kan dømmes to ganger for samme forseelse. Vi mener nei, og dette er et prinsipielt spørsmål det skal bli interessant å forfølge, sier Kjenner etter det timelange møtet med Frode Andresen.

Kjenner kjenner ikke til liknende saker i Norge hvor en idrettsutøver er dømt i to forskjellige instanser innen idretten.

- Da Frode ble anmeldt til sitt eget domsutvalg, syntes jeg det var rart. At det nå foreligger en fellende dom, synes jeg er enda rarere. Om alle instanser fritt kan idømme egne straffer, vil vi få ville tilstander. Systemet er bygd opp slik at det er det øverste organet som avgjør, og VM arrangeres i regi av IBU. Det ville vært noe annet om dette hadde skjedd i et nasjonalt renn, påpeker Gunnar Martin Kjenner.

Voldgiftsrett

Et eventuelt tap i appellutvalget vil bli anket inn for idrettens voldgiftsrett - som siste instans.

- En fellende dom av Frode vil åpne for uklarheter om domsmyndighet. Derfor vil denne saken av prinsipielle årsaker bli kjørt så langt det er mulig, lover en kampklar Kjenner.

Presset i hjørne

Frode Andresen fikk sjokk da han fikk kjempeboten torsdag. Og er naturligvis glad for støtten fra Kjenner, selv om han ikke liker situasjonen: At han nå er i konflikt med sitt eget forbund.

- Men dette er ikke en situasjon jeg har valgt selv. Jeg er presset opp i et hjørne og i en slik situasjon må jeg søke juridisk hjelp. Det er betryggende at Kjenner mener det er grunnlag for full frifinnelse, og det høres bra ut i mine ører.

- Vil denne saken få konsekvenser for ditt videre samarbeid med Norges Skiskytterforbund?

- Nei, det tror jeg ikke. Vi må kunne håndtere dette på en profesjonell måte, og jeg er ikke redd for å se noen i øynene etter dette, sier Frode Andresen.