Marius Bakken :møtte nettet

Les svarene fra dagens nettmøte med Marius Bakken.

Hei alle dere som har sendt inn spørsmål/fulgt med ! Jeg fikk ikke tid til å svare dere alle, men håper allikevel innholdet falt i interesse. Fortsett å følg med på friidrett. For flere treningsspørsmål, kan det skrives til min trenings-email : bakken_marius@hotmail.com. Ha et fortsatt godt Friidretts-VM !

Hilsen fra Marius Bakken