Michaelsens anke avvist

Han må dermed stå over siste serierunde.

HamKam må klare seg uten Jan Michaelsen i siste serierunde. Ankeutvalget i Norges Fotballforbund opprettholder danskens karantene.

Michaelsen ble vist ut i søndagens kamp mot Viking. Torsdag ble han ilagt én kamps karantene. Karantenen ble anket inn for Ankeutvalget i NFF.

Men anken ble ikke tatt til følge. Ankeutvalget opplyser at det har begrenset kompetanse i slike saker. Spørsmålet utvalget tok stilling til var om Disiplinærutvalgets avgjørelse var vilkårlig eller et utslag av usaklig forskjellsbehandling.

«Ankeutvalget fant at det ikke var tilfelle. Disiplinærutvalgets avgjørelse var basert på en skjønnsmessig vurdering av de tilgjengelige beviser som også omfattet TV-opptak av hendelsen», heter det i en pressemelding fra NFF.

Dommer Jonny Ditlefsen innrømmet etter kampen at han syntes det røde kortet var tvilsomt etter å ha sett situasjonene på TV.

«Dommeren har ikke uttalt at utvisningen var uriktig, men at det som for ham på banen fremsto som en handling som klart skulle medføre utvisning, kan være mer tvilsom når man ser TV-bildene fra andre vinkler», skriver Ankeutvalget.

(NTB)

HVA?! HamKam-spiller Jan Michaelsen fikk heller ikke medhold da han anket utestengelsen. Helt siden han fikk det røde kortet, har han stilt seg akkurat så uforstående til den som dette bildet tyder på. Foto: ALF OVE HANSEN/SCANPIX
HVA?! HamKam-spiller Jan Michaelsen fikk heller ikke medhold da han anket utestengelsen. Helt siden han fikk det røde kortet, har han stilt seg akkurat så uforstående til den som dette bildet tyder på. Foto: ALF OVE HANSEN/SCANPIX Vis mer
Michaelsens anke avvist