Millioner kinesere trues av dambrudd

Myndighetene i Kina kaller 33000 demninger «tidsinnstilte bomber». De kan briste og utløse katastrofeflom når som helst.

I Hunan-provinsen ble 130000 mennesker evakuert i all hast etter at flommen rev med seg en demning ved byen Yiyang.

Sommerflommene i Kina er ikke over, og myndighetene advarer befolkningen mot nye oversvømmelser. Så langt denne sommeren har 300 kinesere omkommet og 1,8 millioner er evakuert på grunn av flom.

Kraftig regn har brakt vannstanden i den mektige elva Yangtze høyere enn under katastrofeflommen i fjor sommer, da over 4000 mistet livet. Også i fjor var demninger og diker som brast en viktig årsak til omfanget av katastrofen.

Dårlige demninger


Kinesiske myndigheter innrømmer at dårlig bygde demninger og diker er en viktig årsak til de katastrofale effektene av flom. 33000 av Kinas anslagsvis 86000 demninger er for dårlig bygd til å tåle presset fra store vannmasser, sier eksperter fra departementet for vannressurser, sitert i China Daily tidligere i år.

Katastrofe


De dårlige demningene utgjør en dødstrussel for millioner av kinesere som bor og dyrker jorda langs de store elvene i den tro at demningene vil beskytte dem.

I 1975 brast to demninger i Hunan-provinsen og utløste enorme flodbølger som skyllet med seg landsbyer.

Ifølge offisielle kilder døde 20000 mennesker. Ifølge en studie gjort av Human Rights Watch mistet 230000 kinesere livet i katastrofen, som har blitt kraftig retusjert i offisiell kinesisk historieskriving. Årsaken var at demningenes sluser ble tettet av slam.

Da vannet trakk seg tilbake lå råtnende lik i hopetall igjen, forteller øyenvitner.

Epidemiene i kjølvannet av katastrofen skal ha krevd ytteligere tusener av menneskeliv.

Pengemangel


Det er dette kinesiske myndigheter frykter skal skje igjen, dersom ikke store pengesummer settes inn for å utbedre demningene. Departementet for vannressurser anslår at det trengs 28 milliarder kroner for å sikre de utsatte demningene.

Myndighetene i Kina kritiseres for ikke å bruke nok penger på sikring av eksisterende demninger og diker, og i stedet bruke pengene på nye demninger.

De «tidsinnstilte bombene» er i hovedsak bygd på 50- og 60-tallet med støtte fra det tidligere Sovjet.