Millionkrav mot Rosenborg

Interclub Ltd. har gått til det oppsiktsvekkende skritt å saksøke Rosenborg Ballklub ved styreformann Nils Skute. Bakgrunnen er uoverensstemmelser etter salget av Stig Inge Bjørnebye fra RBK til Liverpool i 1992.

Partene braker sammen i Trondheim byrett torsdag klokka ni. Striden dreier seg om millionbeløp. Fotballagent Rune Hauge blir trolig en sentral person i rettsforhandlingene. Og forvirringen er stor:

RBK mener Interclub skylder dem pengene, mens Interclub er av stikk motsatt oppfatning.

Striden har sitt utgangspunkt i en strid mellom RBK og Kongsvinger, Bjørnebyes klubb før overgangen til RBK. Sentralt sto hvor mye KIL skulle ha av overgangssummen Rosenborg fikk fra Liverpool.

Det var en sak trønderne tapte fullstendig i Idrettens voldsgiftsutvalg, men i premissene ble det åpnet for at RBK kunne ha et regresskrav overfor Interclub, som ble oppfattet som synonymt med Rune Hauge.

Men etter det Dagbladet forstår, har kontroversielle Hauge overfor RBK benektet at han står bak Interclub.