Mistanke om bedrageri i HamKam-utbygging

Briskeby ble fornyet og bygget ut.

Det kan ha forekommet en rekke lovbrudd da Briskeby, HamKams hjemmebane, ble fornyet og bygget ut, skriver Aftenposten.

Drømmen om å gi HamKam en ny storstue er blitt til et økonomisk mareritt for mange, inkludert Hamar kommune. Advokatfirmaet Lynx mener det er grunn til mistanke om at det ble begått en rekke lovbrudd.

På det meste har kommunale lån og garantier til de ulike arenaselskapene som ble etablert vært på over 200 millioner kroner. Ifølge Lynx kan det ha forekommet bedrageri mot Hamar Energi Holding, mens et næringsbygg ble 100 millioner kroner dyrere enn forutsatt.

Granskerne mener ifølge Aftenposten at Briskeby Eiendom var betalingsudyktig i 2007 og ble holdt kunstig i live med store tap uten at handleplikten i aksjeloven ble ivaretatt.

Det antydes også at det har vært brudd på selskapenes egne vedtekter, brudd på reglene for offentlige anskaffelser, brudd på EØS-reglene om offentlig støtte og brudd på plikten til å begjære oppbud i Briskeby Eiendom.

Nye Briskeby åpnet 2008. HamKam spiller for tiden i 1. divisjon.

(NTB)