I TRØBBEL: Martin Wiig og Sarpsborg 08, her fra fjorårets cupkamp mot Vålerenga, straffes hardt av fotballforbundet. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
I TRØBBEL: Martin Wiig og Sarpsborg 08, her fra fjorårets cupkamp mot Vålerenga, straffes hardt av fotballforbundet. Foto: Kyrre Lien / SCANPIXVis mer

Mister tre poeng og havner på nedrykksplass

Sarpsborg straffet av NFF.

|||(Dagbladet.no) Førstedivisjonsklubben Sarpsborg 08 ble i dag fratatt tre poeng og østfoldingene ramler dermed under streken.

Straffen medfører at klubben nå bare har 11 poeng, noe som er ett poeng mer enn Stavanger og tre mer enn bunnlaget Skeid.

Sarpsborg 08 ble i starten av april anmeldt av NFF for overtredelse av klubblisensbestemmelsene og nå har Doms- og sanksjonsutvalget fattet en beslutning.

«Utvalget er enig med NFF i at de som har handlet på vegne av klubben i dette tilfellet har opptrådt uaktsomt ved at man har bommet så vidt grovt på flere vesentlige punkter i en prognose som er begrenset til årets fire siste måneder,» står det i en pressemelding fra fotballforbundet.

Doms- og sanksjonsutvalget mener klubben har fått innvilget lisens på sviktende grunnlag og straffen er såpass streng også av allmennpreventive hensyn.

«Utvalget er ikke enig med NFF i at den maksimale rammen for poengtrekk i en sak som denne er 10 poeng. Utvalget viser til Klubblisensmanualens kapittel 2 hvor det oppstilles en eksemplifisering av aktuelle straffer/sanksjoner som kan anvendes ved brudd på lisensreglene. Maksimumsstraffen er her fire poeng. Utvalget finner under en viss tvil å betrakte sistnevnte regelverk som spesialbestemmelser som må gå foran Sanksjonsreglementet når det gjelder ileggelse av sanksjoner på grunnlag av brudd på lisensbestemmelsene. Det er NFF sitt ansvar å oppdatere gjeldende regelverk, og rimelighetshensyn taler også for å benytte bestemmelsen i klubblisensmanualen.»

Her kan du lese hele redegjørelsen til Doms- og sanksjonsutvalget