Én femtedel er utsatt for farlige hodeskader

Har du genet for hodeskader i kroppen, er sjansen stor for å få alvorlige skadevirkninger når uhellet først er ute. - I boksing er for eksempel faren for å påføre seg kroniske hodeskader nærmere 100 prosent genetisk basert, sier hodeskadeforsker Paul McCrory til Dagbladet.

Ett kraftig sammenstøt - hode mot hode. Begge faller i bakken og vrir seg i smerter. Men skadeutfallet kan være helt forskjellig, selv om begge blir utsatt for den samme belastningen.

- 20 prosent av befolkningen har hodeskadegenet. De som har genet blir lettere skadd og får større problemer etter ulykken, enn folk som ikke har genet i kroppen, sier professor i nevrologi og redaktør av British Journal of Sports Medicine Paul McCrory til Dagbladet.

Hos Alzheimers-pasienter

McCrory ble invitert til Oslo i sommer for å forelese om hodeskader innen idretten overfor en gruppe norske idrettsleger. Australieren er en av verdens ypperste hodeskadeforskere og samarbeider nært med forskergruppen i USA - med Berry Jordan i spissen - som har kommet til disse resultatene de siste året.

- Hodeskadegenet er det samme genet som framprovoserer Alzheimers sykdom. Forskerne fant ut at boksere med kroniske hodeskader har det samme sykdomsbildet som Alzheimers-pasienter. Ved å sammenlikne Alzheimer-pasientene med en gruppe boksere med kroniske hodeskader, fant de ut at de med hodeskadegenet i kroppen hadde alvorligere hodeskader enn de bokserne som manglet genet, forklarer idrettsskadeforsker og lege for fotballandslaget Thor Einar Andersen til Dagbladet.

Avdekkes med blodprøve

Forskningen er ennå i startgropa, og det var først i fjor at noen få norske leger fikk kunnskap om det nye genet og dets betydning ved hodeskader i idrett. Ingen medisiner eller medisinske inngrep kan fjerne hodeskadegenet fra kroppen, men leger kan avdekke genet ved hjelp av en blodprøve.

- Det er ikke en blodprøve leger tar rutinemessig, men hodeskadegenet kan avdekkes med en enkel blodtest, mener Andersen.

- Utøvere som har hodeskadegenet bør ta noen forholdsregler. Mange vil nok også velge ikke å delta i høyrisikosporter som for eksempel boksing, sier McCrory.

Paul McCrory advarer leger og andre i støtteapparatet rundt idrettsutøveren mot å miste fatningen, selv om enkelte akutte symptomer på hodeskader kan virke skremmende. Noen utøvere mister bevisstheten idet de får en skade mot hodet. Andre beholder bevisstheten, men får problemer med balansen eller hukommelsen etter sammenstøtet. Den mest skremmende reaksjonen for utenforstående er krampelignende rykninger i kroppen. Rykningene skjer i ubevisst tilstand og oppstår ofte etter et kraftig sammenstøt.

Sprangridning farligst

- Om utøveren mister bevisstheten eller ikke, sier ingenting om hvor alvorlig hodeskaden er. Det må en legesjekk til for å fastslå hvor alvorlig utøveren er blitt skadd, sier McCrory.

Kanskje overraskende for noen, er sprangridning den sporten med flest hodeskader - 4,5 skader per 1000 timer utøvelse av idretten. I fjellklatring og golf er også skadehyppigheten forholdsvis stor, mens fotball er til sammenlikning ikke en farlig sport. I løpet av 1000 spilletimer skjer det bare 0,25 hodeskader på fotballbanen.

- I Tippeligaen er det mellom 10 og 15 hodeskader i året, og dette er seks prosent av skadene totalt. De fleste hodeskadene oppstår når spillerne støter hodene sammen, og dette kan være alt fra bruddskader til hjernerystelser, sier Andersen.

I USA blir det registrert 100000 hodeskader innen idretten hver år. I Norge er det blitt gjennomført lite forskning på dette feltet, og det eneste tallmaterialet som eksisterer er konsentrert om fotball. Forsker Alf Torvald Tysvær konstaterte tidlig på 1990-tallet at fotballspill kan gi varige hodeskader på grunn av kombinasjonen headinger og hodedueller. Han hevdet også at spillerne ble dummere for hver heading de tok, satt på spissen. Denne teorien er svært omdiskutert.

- Nyere forskning viser at hvis spilleren header ballen riktig, er det ikke skadelig å heade. Men å bli truffet av motstanderens hode, albue eller fot kan være farlig, mener Andersen.

Den amerikanske forskningen på hodeskadegenet er ennå ikke avsluttet og ingen norske utøvere er, ifølge Andersen, testet for genet. Dette kan derimot være aktuelt i framtida.

- Men akkurat nå jobber vi med å redusere risikoen for hodeskader på fotballbanen. Dette kan gjøres ved at dommerne slår hardere ned på stygt spill. I tillegg ønsker vi å lære spillerne å vurdere risikofylte situasjoner bedre uten at det går utover spillet, sier han.

Hodeskader i idrett

Symptomer:

 • Blanke øyne
 • Trege svar på spørsmål
 • Dårlig balanse
 • Hukommelsessvikt

  Akutt behandling

 • Førstehjelp
 • Sjekk for ryggskade
 • Sjekk for andre skader
 • Behandle hodeskade

  Forebygging i fotball

 • Viktig at dommerne slår ned på stygt spill
 • Lære idrettsutøverne å vurdere risikofylte situasjoner bedre
 • Lære idrettsutøverne å bruke riktig teknikk når de går opp i en dueller

  De farligste idrettene

 • Sprangridning
 • Fjellklatring
 • Golf
 • Australsk fotball (likner amerikansk fotball, men uten beskyttelse)

  Dagbladet fant ingen oversikt over hvor hyppig hodeskader er i boksing. En mulig forklaring kan være at sporten ikke er interessert i å oppgi slike tall.

RISIKOSPORT: Proffbokser Thomas Hansvoll (t.h.) i kampen mot Bruno Girard i mai.
RISIKOSPORT: Australsk fotball, i en kamp i Sydney i går
RISIKOSPORT: Sprangridning, med amerikanske Alison Firestone på Crocodile Dandy under Rikstoto Grand Prix i fjor.
RISIKOSPORT: Golf, med Annika Sörenstam under US Open denne måneden.