Nå betaler IOC alt ekstra

Den nye kontrakten for OL-arrangøren i 2022 viser mest hvordan Thomas Bach prøver å styrke den olympiske bevegelsen både kulturelt og politisk.

STYRKER ARVEN: IOC-president Thomas Bach har jobbet intenst for å bevare arven etter bevegelsens grunnlegger Pierre de Coubertin. Det er bakgrunnen for de stadig bedre økonomiske betingelsene for de olympiske arrangørbyene. Her er Bach på graven under en minneseremoni sist uke. FOTO:  EPA/Laurent Gillieron.
STYRKER ARVEN: IOC-president Thomas Bach har jobbet intenst for å bevare arven etter bevegelsens grunnlegger Pierre de Coubertin. Det er bakgrunnen for de stadig bedre økonomiske betingelsene for de olympiske arrangørbyene. Her er Bach på graven under en minneseremoni sist uke. FOTO: EPA/Laurent Gillieron.Vis mer

I DAG har den internasjonale olympiske komite (IOC) offentliggjort utkastet til vertskontrakt for den byen som får vinterlekene 2 022. Som ventet er flere av de bestemmelsene som regulerer forholdet mellom IOC og arrangørbyen forandret til fordel for byene. Det er en naturlig konsekvens av IOC-president Thomas Bach sin reformplan om å tilpasse lekene etter den byen som holder festen.

Så blir det neste spørsmålet om disse endringene kommer tidsnok til at Norge får lyst til å arrangere.

AKKURAT det kommer ikke lenger til å stå på IOC. Den nye kontrakten går rett inn i den norske debatten hvorvidt det olympiske charteret overstyrer økonomien i det enkelte arrangementet. Her forsikrer nå IOC sin juridiske direktør Howard Stupp i et følgebrev til kontrakten at fordyrende endringer av innholdet i lekene ikke kan skje som noe diktat fra IOC. Begge parter må være enige:

•• Om Oslo blir tildelt lekene i juli neste år, vil det altså ikke komme noen ekstrakostnader mot arrangørenes vilje.

Dette har vært et avgjørende punkt for flere av stortingsrepresentantene. På den måten øker sannsynligheten for at Stortinget seinere i høst går inn for OL-søknaden.

LIKEVEL har denne juridiske diskusjonen i realiteten vært uten praktisk konsekvens. Sannsynligheten er tilnærmet lik null for at IOC midt i sin egen reform for å gjøre lekene mer populære i Vest-Europa, vil legge seg ut med en arrangør på grunn av økonomisk uenighet.

I tillegg har den olympiske bevegelsen så sterk økonomi at det åpner helt andre muligheter for å styrke sin egen innflytelse både kulturelt og politisk. Nettopp denne solide finansielle situasjonen gjør at IOC igjen øker bidraget for å sikre flere villige arrangører. Slik skal samtidig tilliten gjenopprettes i flere av de historisk sett viktigste OL-nasjonene.

Denne tenkningen er bakgrunnen for at vertskontrakten for vinterlekene 2 022 nå kommer med et løfte på 880 millioner dollar til Almaty, Beijing eller Oslo; altså drøyt 5,6 millliarder norske kroner i direkte støtte. Dette er over to milliarder kroner mer enn det IOC-bidraget som lå til grunn for det kvalitetsikrete OL-budsjettet som endte med et statlig bidrag på 21,6 milliarder kroner. Det gir mulighet for en tilsvarende reduksjon på den direkte statstøtten.

SAMTIDIG strammer IOC inn kostnadskontrollen. Kontrakten slår fast at det heretter ikke blir mulig å innføre noen nye olympiske øvelser etter at IOC-kongressen i juli 2015 har valgt arrangør. På samme vis blir det heller ingen nye større kvoter med utøvere. Målet er at lekene skal bli billigere.

Det gjenspeiles også i en bestemmelse i kontrakten som begrenser arrangørens plikt til å skaffe rom til 4 900 utøvere, trenere og ledere. De uventete utgiftene i selve arrangementsbudsjettene har tidligere vært knyttet til innføring av flere idretter og stadig flere deltakere. Nå sier altså IOC stopp.

Dessuten innfører IOC bestemmelser i kontrakten med arrangørbyen som skal sikre at bevegelsens økonomiske overføringen ikke blir brukt til å dekke vanlige offentlige investeringer  i forbindelse med OL, for eksempel til bedret infrastruktur. Dette fordi IOC vil begrense sin støtte til tiltak som fremmer idrett.

I TILLEGG åpner IOC for muligheten til å forhandle seg fram til enda bedre økonomiske vilkår. IOC-kilder angir at totaloverføringen til arrangøren av vinter-OL 2022 blir på rundt 1 milliard dollar eller ca. 6,4 milliarder norske kroner. Allerede denne måneden drar en norsk delegasjon til IOC-hovedkvarteret i Lausanne for å diskutere både flere overføringer og kostnadskutt.

Målet er selvsagt å få gunstigere betingelser før Stortinget behandler saken før jul. Her har IOC og den norske søkerkomiteen felles sak, men dette nye kontraktforslaget viser igjen at det nå er IOC-president Thomas Bach som presser mest på for å få gjennomført den reformen han håper skal øke lekenes popularitet i Vest-Europa.

Det er altså en grunn til at de vil overføre bestemmelsesrett og penger til arrangørene.

FAST FØLGE: Thomas Bach har ført IOC inn i et nært samarbeid med FN. Her er han sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon foran åpningen av Ungdoms-OL i Nanking. FOTO: REUTERS/Aly Song.
FAST FØLGE: Thomas Bach har ført IOC inn i et nært samarbeid med FN. Her er han sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon foran åpningen av Ungdoms-OL i Nanking. FOTO: REUTERS/Aly Song. Vis mer