IKKE LENGER HELT I MØRKET: Den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS, åpnet fra 1. januar for åpne høringer i den nye dopingdomstolen de har opprettet. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP/NTB Scanpix
IKKE LENGER HELT I MØRKET: Den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS, åpnet fra 1. januar for åpne høringer i den nye dopingdomstolen de har opprettet. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP/NTB ScanpixVis mer

Ny utvikling i internasjonal idrettsjus

Nå er CAS-endringen Johaug ba om endelig på plass

Framtidige dopingsaker i idrettens voldgiftsrett kan bli ført for åpne dører.

Da Therese Johaugs sak skulle opp for idrettens voldgiftsrettsdomstol i Lausanne, CAS, var det et sterkt ønske fra Johaug om at saken også der skulle gå for åpen rett.

Hovedregelen i CAS har vært at sakene føres for lukkede dører, men dersom partene blir enige om det, kan høringene åpnes.

– Det er bedre med åpenhet enn at det oppstår spekulasjoner om hva som er skjedd i ettertid, sa Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til Dagbladet i forkant av saken.

Uheldig lukkethet

Likevel ble det ingen åpen høring for Johaug, mest sannsynlig fordi det internasjonale skiforbundet, FIS, ikke ønsket det.

Og dermed ble det spekulasjoner om hva som skjedde også i etterkant av den atten måneder lange dommen mot Johaug.

Først og fremst gikk det på den åpenbare uenigheten mellom de tre dommerne i saken. Uenigheten kom fram i selve dommen, men det var ingen begrunnelse eller forklaring på hva det var de tre var uenige om.

Det eneste vi vet, er at to av tre dommere i saken mot Johaug, mente 18 måneder var rett straff. Det vi ikke vet, er hva den siste dommeren i saken mente.

– Slike ting er uheldig. Det er viktig for den part dommen går imot å kjenne til en dissens og hvordan den disserenade resonnerte i den tapende parts favør, slik man kjenner det fra sivile domstolers praksis, skriver jusprofessor Trond Solvang i en gjennomgang av dommen på det juridiske fakultets nettsider.

Blir åpne høringer

Det er også en fordel å ha åpne høringer. Det slo Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg nylig fast i en kjennelse mot CAS.

Det var den tyske skøyteløperen Claudia Pechstein og den rumenske fotballspilleren Adrian Mutu som hadde anlagt sak mot CAS, blant annet fordi de mente de ble nektet en åpen høring da dopingsakene deres var oppe i Lausanne.

De fikk medhold i Strasbourg om at kravet om åpne høringer er deres soleklare rett. Kjennelsen har ført til store endringer i hvordan CAS skal behandle dopingsaker framover.

På et seminar i regi av det juridiske faukltet ved Universitetet i Oslo onsdag, presenterte den tyske professoren i rettsvitenskap og CAS-dommer, Cristoph Vedder, den nye organisasjonen.

Etter dommen i Strasbourg, skiller nå CAS ut en egen dopingdomstol under CAS-paraplyen, som altså bare skal dømme i dopingsaker.

I den nye dopingdomstolen kan partene velge å ha en høring med én dommer, for så å eventuelt kunne anke kjennelsen videre i CAS, eller å gå rett på en høring med tre dommere.

Sistnevnte gir, som i dag, ingen ankemuligheter.

Derimot kan utøverne som må møte i den nye domstolen kreve å få en åpen høring.

– De nye retningslinjene kommer som følge av den nylige avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen i sakene Pechstein og Mutu mot Sveits, skriver CAS på sine nettsider.

Forsiktig optimist

CAS har med andre ord ikke tatt til orde for åpne høringer av eget initiativ, og det er også flere forbehold om når man eventuelt skal lukke dørene i saker som går for den nyopprettede dopingdomstolen.

Antidoping Norge, som lenge har foreslått full åpenhet i CAS-saker, er forsiktig optimistiske overfor endringen.

– Det er et steg i riktig retning, og så skal det bli spennende å se hvordan de nye bestemmelsene fra CAS praktiseres, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, til Dagbladet.