ENDRING: Som ventet vedtok regjeringen fredag de varslede endringene i knockoutforskriftene i boksing.
 Her ved Cecilia Brækhus.&nbsp;<div></div><div>
&nbsp;Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix</div>
ENDRING: Som ventet vedtok regjeringen fredag de varslede endringene i knockoutforskriftene i boksing. Her ved Cecilia Brækhus. 
 Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Vis mer

Boksing:

Nå kan Cecilia Brækhus bokse en normal proffkamp i Norge

Regjeringen vedtok endring i knockoutforskriften

Som ventet vedtok regjeringen fredag de varslede endringene i knockoutforskriftene i boksing.

Det betyr at maksimalt tillatt kamplengde økes fra 12 til 34 minutter og at aldersgrensen heves fra 34 til 40 år.

Det gjør at Cecilia Brækhus kan bokse en normal proffkamp under «The Homecoming» i Oslo 1. oktober.

– Formålet med de forskriftsendringene vi nå gjør er å legge til rette for at utøvere i større grad kan utøve proffboksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det videre:

– Vi har tidligere opphevet forbudet mot profesjonell boksing, men de endringene vi hittil har gjort har ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for profesjonell boksing i Norge. Derfor øker vi nå maksimal tillatt kamplengde fra 12 minutter til 36 minutter. I tillegg hever vi øvre aldersgrense fra 34 år til 40 år, sier Hofstad Helleland.

Regjeringen har også gjort enkelte andre endringer i forskriften:

* Utøvere som deltar i en kamp med effektiv kamptid over 24 minutter, kan ikke delta i en ny kamp i en periode på minst fire uker.

* Det fastsettes en maksimal kamptid på 120 minutter per år for utøvere som går kamper med effektiv kamptid over 24 minutter.

* Det innføres tydeligere krav til dem som skal søke om godkjenning.

* Godkjenningsnemnda gis mulighet til å føre tilsyn med godkjente kampaktiviteter.

* Det opprettes en egen klagenemnd for behandling av klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

* Endringene i forskriften trer i kraft straks.

(NTB)