TATT: Sprinterne Tyson Gay og Asafa Powell ble tatt for dopingbruk tidligere i år. Nå kan det bli strengere straffer for dopere.
AFP PHOTO/Derek Blair
TATT: Sprinterne Tyson Gay og Asafa Powell ble tatt for dopingbruk tidligere i år. Nå kan det bli strengere straffer for dopere. AFP PHOTO/Derek BlairVis mer

Nå kan doperne få fire års utestengelse

Strengere straffer.

Børre Rognlien og idrettsstyret er svært fornøyd med at det norske forslaget om fire års utestengelse for bruk av tunge dopingstoffer ser ut til å bli vedtatt.

- Vi har nå fått dokumentene som skal legges til grunn for de vedtakene som skal gjøres på kongressen i Sør-Afrika fra 12. til 15. november. Svært mye av det vi i norsk idrett har foreslått, ligger an til å bli vedtatt, sier idrettspresident Rognlien.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har lenge jobbet med å revidere og fornye regelverket sitt. Nå har de styrende organene i WADA behandlet alle forslagene som er kommet inn, og et endelig utkast til nytt regelverk er vedtatt. Mange av de forslagene WADA-styret har gått inn for, kommer fra norsk idrett.

Den nye koden, som regelverket kalles, blir vedtatt på kongressen i Johannesburg, der både Antidoping Norge, Norges Idrettsforbund og kulturdepartementet blir representert.

Viktig milepæl - Jeg ser det arbeidet WADA nå har gjort med regelverket sitt, som en stor og viktig milepæl i antidopingarbeidet, sier Rognlien.

Det nye regelverket skal gjelde fra 1. januar 2015.

Da blir det umulig for en dopingdømt utøver å delta i det påfølgende OL etter at vedkommende er tatt, og det har vært en viktig bestemmelse for norsk idrett å få inn i regelverket.

- Men vi har vært opptatt av mange ting. Vi ønsker også å ha helseskadelige stoffer på forbudslisten, og ikke bare de prestasjonsfremmende, sier idrettspresidenten. Han legger også til det har vært viktig for norsk idrett å bidra med forslag som går på utøvernes sikkerhet.

Tre høringsrunder Arbeidet med å fornye og revidere WADA-koden har vært omfattende. Det har totalt vært tre høringsrunder, og norsk idrett har vært aktiv og kommet med bidrag i alle disse tre rundene.

Norsk idrett står bak følgende forslag som ser ut til å bli vedtatt:

* Tung doping straffes med fire års utestengelse og utelukkelse fra neste OL.

* B-prøven må beholdes for å sikre utøverens rettssikkerhetsgaranti.

* Helseskadelige stoffer skal på forbudslisten.

* Sanksjoner mot utøvere som trenes av personer som tidligere har vært involvert i doping.

* Internasjonal standard for etterforskning der det ikke foreligger en positiv prøve.

* «Intelligent testing» som skal sikre et kostnadseffektivt antidopingarbeid.

(NTB)