Nå kan han stoppe Oslo-OL

Sier Norvald Mo nei i morgen, er det bare å pakke sammen hele det olympiske prosjektet.

 MYE Å TENKE PÅ:  Norvald Mo, lederen i Oslo Idrettskrets, er plutselig blitt den viktigste personen i OL-debatten. Sier han nei til flytting av anlegg ut fra Oslo, blir det ingen statsgaranti for OL-søknaden. FOTO:: Anette Karlsen / Scanpix.
MYE Å TENKE PÅ: Norvald Mo, lederen i Oslo Idrettskrets, er plutselig blitt den viktigste personen i OL-debatten. Sier han nei til flytting av anlegg ut fra Oslo, blir det ingen statsgaranti for OL-søknaden. FOTO:: Anette Karlsen / Scanpix.Vis mer

TO måneder før Stortinget skal avgjøre spørsmålet om statsgaranti for Oslo-OL 2022, kan hele prosjektet legges politisk dødt. Flyttingen av anlegg fra Oslo-området til Hamar og Lillehammer var ment å sikre et flertall i Stortinget for lekene, men avgjørelsen truer samtidig den brede idrettspolitiske enigheten om å satse på et vinter-OL i Norge.

Der er det slett ikke snakk om å sikre et fortsatt flertall av de ulike idrettsgrenene eller blant det landsomfattende nettet av idrettskretser. For at denne søknaden skal ha noen mulighet til å få sin endelige avgjørelse i Stortinget i oktober, må OL-entusiastene  først overbevise en eneste mann:

•• Norvald Mo, lederen i Oslo Idrettskrets, bestemmer egentlig alt.

Går han inn for OL-søknaden selv med færre anlegg i Oslo, øker det muligheten for at Stortinget sier ja. Men sier han nei til flyttingen av flere anlegg ut av hovedstaden, er OL-saken i realiteten slutt for denne gangen.

Og da Dagbladet kontaktet Mo i går, ville han ikke si noe om avgjørelsen før han i detalj så de nye planene til OL-arrangørene.

BAKGRUNNEN for vestlendingen Norvald Mo sin nøkkelposisjon, er hans troverdighet som talsmann for den nasjonale breddeidretten. I årevis har denne nøkterne, sosialt engasjerte fagforeningslederen ivrig forsvart den særegne norske idrettsmodellen med tette bånd mellom bredde og elite.

Ekstremt store investeringer i egne OL-anlegg uten god etterbruk sliter nødvendigvis på disse båndene, men enda mer har denne balansen mellom bredde -og eliteidretten i OL-søknaden vært et spørsmål om lekene vil gå hardt utover den vante tippefinansieringen av  idrettsanlegg landet rundt.  Derfor tok det tid før Norvald som valgt leder for breddeidretten i hovedstaden, konkluderte med at et kostbart vinter-OL likevel i sum ville lønne seg også lokalt for en samlet idrettsbevegelse. Først da en gunstig finansiering for idrettsbevegelsen var på plass i OL-regnskapet, ble Norvald Mo en tydelig ja-mann.

Det er dette lokale som utfordres når OL-arrangørene i morgen legger fram planene om hvordan deler av lekene skal flyttes ut av hovedstaden mens nye anlegg kuttes ut.

FORELØPIG er det flyttingen av hurtigløp på skøyter fra den planlagte nye hallen på Valle Hovin til Vikingskipet på Hamar som har fått størst oppmerksomhet. Dette er selvsagt et slag for skøytesporten, men forøvrig er avgjørelsen helt uten betydning for OL-søknaden; skøytefolket vil ha disse lekene uansett:

•• Utfordringen er etterbruken av den ishallen til nesten 700 millioner som hverdagsidretten i Oslo går glipp av.

På samme vis mister hovedstaden et breddeanlegg for skiskyting på søppelfyllingen på Grønmo, et oppgradert alpinanlegg i Grefsenkollen ved inngangen til den folkerike Groruddalen og kanskje enda en treningshall i blokkområdene sørøst for byen.

Til sammen blir det et klart tap for hele den annonserte satsingen på østkanten, og en utfordring for OL-konseptet "Games in the City".

SIDEN det synes opplagt at Oslo ikke lenger trenger noe fengende slagord for å få støtte i den internasjonale olympiske komite (IOC) for søknaden, er det svekkelsen av østkantprofilen som svir mest:

•• Dette er de områdene i Norge med det desidert dårligste anleggstilbudet.

Denne utfordringen gjorde til slutt Norvald Mo til en ivrig forkjemper for norske vinterleker 2022, men derfor må han nå også vurdere argumentene sine på nytt.

For er OL fortsatt så gunstig for idrettsbevegelsen i seg selv, at det holder for Oslo idrettskrets å få de rundt 2 milliardene i bygging og fornyelse av anlegg som fortsatt er igjen i hovedstaden etter all flyttingen til Hamar og Lillehammer?

SVARER Norvald Mo nei på dette spørsmålet når planene for Oslo-arrangørene sannsynligvis er klare i morgen, er OL-debatten definitivt over. Arbeiderpartiet nasjonalt kan ikke forsvare noen vinterleker i Norge om deres egen vokter av breddeidretten skifter standpunkt og går imot lekene.

Blir derimot Mo med på flytteplanene, øker troverdigheten i prosjektet. Som tidligere Ap-representant for Hordaland, er han til nasjonalt bruk i OL-saken.

Slik blir svaret fra Norvald Mo uansett en syretest på om dette opprinnelige Oslo-prosjektet er sterkt nok til å føres videre som en nasjonal søknad.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 390629558


Varnish cache server