Nå kan Ski-Norge tenke nytt

Skipresident Jan Jensen gjorde det eneste fornuftige i går da han endelig tok ansvar for konflikten i Ski-Norge og stilte sin plass til disposisjon foran tinget i mai. Det faktum at norsk idretts øverste leder måtte gripe inn før Jensen tok til vettet, viser at skifolket nå bør samle seg om en ny president.

Konflikten i Norges Skiforbund lar seg ikke lege over natta, men nå har i alle fall både administrasjon og tillitsvalgte en reell mulighet til å starte med blanke ark.

  • Jensen og hans støttespillere i skistyret skulle selvfølgelig ha tatt ansvar for konfliktens skadevirkninger på et langt tidligere tidspunkt. Da hadde man unngått den uverdige og pinlige prosessen i forhold til kretslederne på Gardermoen sist lørdag.

Når Jensen fikk med seg 19 av 20 kretser på det latterlige vedtaket om å arrangere et nytt og kostbart skiting i Loen bare for å supplere skistyret med tre erstattere for de som gikk i protest mot Jensen, sier det mye om hva slags grep Jensen har hatt på kretsene. De har heller ikke hatt forutsetninger for å forstå administrasjonens knallharde kritikk mot presidenten.

  • Men alvorligere er det at Jensen ikke informerte samtlige kretsledere om sitt møte med idrettspresident Kjell Kran som 23. mars ga uttrykkelig beskjed om at han ville innkalle til nytt skiting hvis ikke skikretsene selv gjorde det.

På Gardermoen sa både Jan Jensen og Skiforeningens Sverre Seeberg at kretsenes støtte var viktig i forhold til at skiidretten fortsatt skulle være en folkestyrt bevegelse, tuftet på demokratiske prinsipper. Ja, de mente konflikten sto om selve eierskapet til skisporten.

Men er det demokratisk å ta en beslutning på vegne av dem man representerer uten diskusjon og uten at all informasjon er presentert av dem man skal ha tillit til? Det bør kretslederne tenke nøye gjennom fram til 12. mai.

  • Når nesten 100 personer samles til et skiting, er det ikke bare dyrt, men også en fornærmelse om de ikke får muligheten til å tenke helt fritt og nytt i forhold til den konflikten som har ødelagt så mye det siste året. Jan Jensen kan ikke kritiseres om han stiller som kandidat og blir valgt igjen. Men jeg håper han nå innser at Skiforbundet vil ha størst mulighet til å lege sine sår uten ham.
  • Jan Jensen har fått mye fortjent ære for å ha bygd opp Skiforbundet etter økonomiskandalen for fem år siden, men det spillet som foregikk i skistyret forut for fjorårets idrettsting og skiting, var ikke pent. Jensen skulle ikke tatt gjenvalg som skipresident etter å ha tapt kampen om å bli idrettspresident og den opprivende konflikten med administrasjonen.

Det var ikke smart. Og det holder med ett vondt år i Ski-Norge.