Næringslivet rår i Brann

Spillerne i Brann er sikret lønninger framover. På et ekstraordinære årsmøtet i klubben i kveld ble det bestemt at aksjekapitalen skal økes. Dermed reddes klubben fra økonomisk ruin.

Av samtlige medlemmer var det 163 som stemte for styrets forslag. Det betyr at de 50 største aksjonærene kan kjøpe inntil én million nye Brann-aksjer, for en sum styret håper tilfører den bunnskrapte kassa 20 millioner friske kroner.

Nedstemt

To andre forslag, blant annet å begrense emisjonen slik at også Sportsklubben Brann sitter igjen med minst en tredel av aksjene i framtiden fikk bare 30 stemmer. Et lignende forslag om at Sportsklubbens andel av aksjene i Brann ASA etter emisjonen ikke skulle være på de forventede 20 prosentene, fikk bare 49 stemmer.

Kapitalen styrer

Det ekstraordinære årsmøtet varte i mer enn tre stive timer. På ekte bergensk vis var temperaturen hissig til tider, og noen mente klubben prostituerer seg ved å selge aksjer billig til enkelte deler av næringslivet.

Senere i dag (tirsdag) skal generalforsamlingen i Brann ASA møtes, og trolig stemmer også de for forslaget som gikk gjennom i Sportsklubben går kveld.

Dersom ikke det ekstraordinære årsmøtet hadde gått inn for styrets løsning ville Brann-konsernet fått et underskudd på 26 millioner kroner i år. Dette hadde trolig sendt klubben rett til skifteretten, og de ansatte, både i adminstrasjonen og spillerene ville risikert å ikke få lønna si på en stund.