Nei til nasjonalanlegg for ski

Etter mange og lange diskusjoner om hvor Norges nye nasjonalanlegg for ski skal ligge bestemte styret i Norges Idrettsforbund seg for ikke å bestemme seg i det hele tatt. Norge får ikke et nasjonalanlegg for nordiske grener - ennå.

Norge kommer ikke til å få noe nasjonalanlegg for ski, nordiske grener foreløpig. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vedtok i formiddag ikke å avvike fra prinsippet for nasjonalanlegg, som går ut på at det kun skal være et anlegg i hver idrett, og deretter gikk idrettsstyret mot vedtaket fra skiforbundet om en tredelt løsning mellom Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim.

Åtte av idrettsstyrets 12 medlemmer gikk inn for denne løsningen, som forutsetter at alle anleggene får vilkår som gjør at det kan arrangeres internasjonale mesterskap i dem. De fire tilstedeværende medlemmene i idrettstyret som gikk mot denne løsningen, ga sin støtte til skiforbundet.

- I idrettsstyret tar vi til etterretning at Norges Skiforbund ikke kan utpeke ett anlegg, og med det som bakgrunn fant heller ikke vi i idrettsforbundet å kunne anbefale et spesielt anlegg i denne saken, sa idrettspresident Arne Myhrvold etter at saken var ferdigbehandlet.

Han sa også at skiforbundet nå må finne et konsept sammen med kulturdepartementet som gjør at anleggene blir ivaretatt og drevet på en så fornuftig måte som mulig.

- Jeg er ganske sikker på at departementet vil godta en slik løsning, sa Myhrvold.

Ikke skuffet

Skipresident Jan Jensen, som også er visepresident i Norges Idrettsforbund, sa at det ikke var grunn til å være skuffet etter idrettsstyrets vedtak.

- Naturligvis mener vi i skiforbundet at en tredelt løsning ville vært det beste, men det var ikke åpning for det. Nå er det opp til departementet å avgjøre hva som videre skal skje, men når det er sagt vil jeg legge til at det ikke er grunn for noen i ski-Norge til å furte etter dette vedtaket, sa Jensen til NTB.

Saken ble utsatt fra i går til i dag fordi styremedlem Elisabeth Aspaker gjerne ville være med på sluttbehandlingen, men heller ikke i dag rakk hun fram til møtet. Dermed ble beslutningen tatt uten at verken hun eller IOK-medlem Gerhard Heiberg var tilstede. Den internasjonale olympiske komité (IOK) var likevel representert ved Jan Staubo, som var en av de fire som gikk for en tredelt løsning.

Holmenkollen

Norges Skiforbund har bestemt at Holmenkollen skal være neste norske søker for VM på ski. Etter all sannsynlighet vil det bli søkt om å få mesterskapet til Oslo i 2009, men likevel ville altså verken skiforbundet eller idrettsstyret gå for Holmenkollen som nasjonalanlegg.

- Jeg er fornøyd med det vedtaket vi har gjort slik situasjonen er, og jeg vet at byråkratiet i kulturdepartementet vil oppfatte dette som klare signaler fra vår side, sa Arne Myhrvold til NTB. Men han ser helt klart skiforbundet har store problemer i denne saken.

VM-ANLEGG:</B> Holmenkollen blir ikke nasjonalanlegg, men søker om VM i 2009.