Nei til nytt Bislett

Det blir ikke noe nytt stadion på Bislett, hvis Byrådet i Oslo får viljen sin. I stedet ønsker Byrådet en trinnvis opprustning av anlegget.

I sin innstilling konkluderer Byrådet med at det er behov for å ruste opp anlegget som gradvis har forfalt gjennom lengre tid og som ikke lenger tilfredsstiller internasjonale krav til fotball og friidrett.

  Vålerenga spiller hjemmekampene sine her, mens Bislett Alliansen hvert år arrangerer Grand Prix-stevne i friidrett.

  - Byrådet ønsker en rask avklaring for Bislett, men synes ikke at de tidligere utredningene har ivaretatt de mange kryssende hensyn en ombygging fører med seg.

  - Byrådet innser også at kommunen neppe vil ha økonomisk mulighet til å finansiere en utbygging i størrelsesorden en halv milliard kroner i løpet av få år. Derfor vil vi utrede om utbyggingen kan gjøres trinnvis og med innslag av privat finansiering, sier miljø- og samferdelsesbyråd Merete Agerbak-Jensen.

(NTB)