- Nei til nytt OL i Norge

I Dagbladet 9. februar oppfordret Bjørn Dæhlie, Johann Olav Koss og Espen Bredesen Lillehammer til å søke OL på nytt - og i går kom Mjøs-ordførerne på banen. Men idrettspresident Kjell O. Kran sier tvert nei til et nytt OL i Norge.

Det gikk ikke mange dagene etter utspillet fra Dæhlie, Koss og Bredesen før Oslo-ordfører Per Ditlev Simonsen gikk ut i Aftenposten og sa at et nytt OL, jo det skulle gå i Oslo. I går innkalte ordførerne fra Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Øyer og Ringebu til pressekonferanse, og talte varmt om gjenbruksverdi og et nytt løft for Mjøs-regionen:

- Vi har tatt initiativ til et utredningsarbeid for å finne ut om det kan være aktuelt å søke OL igjen, sier Lillehammer-ordfører Synnøve Brenden Klemetrud. Hun mener 2018 er mest aktuelt.

- Helt vanvittig

Men idrettspresident Kran sier nei:

- Et nytt OL i Norge er helt vanvittig. Vi har helt andre ting å konsentrere oss om nå enn et nytt gigantarrangement. Det er 50 år siden Oslo hadde OL. 1994 var helt fantastisk, men det må gå mange, mange år til før vi søker på nytt, sier Kran.

Slik klar tale fra idrettsbevegelsens øverste leder betyr neppe annet enn kroken på døra for både Oslo og Lillehammer.

Gerhard Heiberg bygger opp under dette:

- En forutsetning for en ny OL-søknad er at Norges Idrettsforbund og Norges olympiske komité synes at innholdet i en ny søknad er bra, sier IOC-medlemmet.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland stiller seg i utgangspunktet positiv til initiativet fra Mjøs-ordførerne.

- Søker kommunene, blir det i første runde Norges Idrettsforbund og Norges olympiske komité som skal ta stilling til søknaden. Deretter vil søknaden blir tatt opp i regjeringen og på Stortinget, skriver Svarstad Haugland i en kommentar Dagbladet fikk opplest i går.

Møter Bondevik

I dag blir sikkert Kjell Magne Bondevik informert om saken, i møtet med Kran klokka 08.15 - selv om dette møtet mest skal handle om antidopingarbeid. Seinere på dagen blir det opp til Bondevik å ta opp temaet i møtet han skal ha med Jacques Rogge...