Nei til Viking-skipet

Norges Skøyteforbund gir opp Vikingskipet og vil ikke anbefale OL-arenaen som nytt nasjonalanlegg for skøytesport i Norge. Etter VM all round i februar er det slutt.

- Vi er luta lei av å bli motarbeidet. De pengene vi i framtida sparer på å islegge Vikingskipet, bruker vi i stedet på treningssamlinger i utlandet, sier skøytepresident Terje Andersen til Dagbladet.

- Vi kan oppholde oss mye i Heerenveen, Berlin og Calgary for det koster å subsidiere ekstra isdager i Vikingskipet, sier han.

EM allround neste år skulle opprinnelig gått i Vikingskipet med Fram som arrangør. Nå flytter mesterskapet utendørs i stedet.

- Vi har 11 kunstisbaner i Norge. Det står ikke skrevet noe sted at et mesterskap gå innendørs, sier Andersen.

Nå ser presidenten fram til å arrangere mesterskap i 2002 i en ny innendørshall - trolig i Oslo.

Tak på Valle Hovin

- Valle Hovin og Slåtthaug i Bergen er reelle alternativer som ny skøytehall - med status som nasjonalanlegg i Norge.

Skøyteforbundet vil allerede om få dager ta kontakt med bystyret i Oslo for å se på mulighetene for å bygge inn Valle Hovin.

Ny hall

- Bystyret har i et enstemmig vedtak sagt ja til å utrede hva det koster å bygge inn Valle Hovin.

- Derfor ønsker vi å handle så raskt som mulig for å komme med i Oslos planer for perioden 2000-04, sier Andersen.
Skøyteforbundet jobber parallelt med et alternativ i Bergen. De har bestemt at en ny hall må stå ferdig i løpet av to-tre år.

- Mesterskapene for 2002 er ennå ikke tildelt. Men jeg kan garantere at Norge får ett av dem hvis vi presenterer en ny hall for det internasjonale skøyteforbundet, sier Terje Andersen.

Etter det Dagbladet kjenner til, vil det koste mellom 50 og 100 millioner å bygge inn Valle Hovin. Terje Andersen blir ikke skremt av slike beløp.

- Prosjektet vil få spillemidler. I tillegg mener jeg at etterbruksfondet på 60 millioner kroner, som i dag disponeres av Hamar Olympiske Anlegg, kan brukes til å finansiere den nye hallen.

Sjokkert over Hamar

- Det er Hamar Olympiske Anleggs stadige negative fokusering på skøytesporten som gjør at vi har gått lei.

- Vikingskipet var ment å være en skøytehall med muligheter for flerbruk.

- I stedet har vi måttet slåss for hver eneste istime.

- Når vi nå trekker oss ut, må kommunen og HOA skylde seg sjøl for at de mister seks årlige kulturmillioner til dekning av driftskostnader.

- Jeg kan også vanskelig se for meg at etterbruksmidlene fra OL kan bli igjen på Hamar, all den tid Vikingskipet ikke blir nasjonalanlegg, sier Terje Andersen.

FÅTT NOK:</B> Skøytepresident Terje Andersen og forbundet sier takk for følget til Vikingeskipet etter VM. Utøverne vil trene i utlandet.