Nekter å spille for Start

KRISTIANSAND/OSLO (Dagbladet): Terje Leonardsen (26) nekter å spille mer for Start fordi det har skjært seg mellom ham og trener Gudjon Thordarson.

Men selv om han har kontrakt med klubben ut 2003, mener advokat og fotballagent Gunnar Martin Kjenner at Leonardsen - og alle andre fotballspillere - når som helst er i sin fulle rett til å si opp kontrakten og bli Bosmanspillere.

- Dette har ikke tidligere skjedd i Norge, men det var bare et tidsspørsmål når vi ville få en sak som denne, sier Gunnar Martin Kjenner til Dagbladet.

Selv uten å kjenne omstendighetene bak det dramatiske bruddet fastslår Kjenner at Terje Leonardsen uten problemer kan bryte alle bånd til Kristiansand-klubben, selv om han fortsatt har halvannet år igjen av kontrakten.

- Fotballspillere skal ikke fratas en rettighet andre arbeidstakere har. På lik linje med andre kan fotballspillere når som helst finne ut at de ønsker å slutte i den jobben de har, sier Gunnar Martin Kjenner - og påpeker at det ikke spiller noen rolle om spilleren har kostet klubben utallige millioner kroner eller kommet gratis.

- Spilleren trenger ikke engang å oppgi noen grunn for at han slutter, legger Kjenner til.

Klubbens risiko

- Du mener altså at hvis en spiller etter ett år i klubben finner ut at han ikke lenger liker treneren, kan forlate klubben gratis, selv om han kostet ti millioner kroner og skrev under en femårskontrakt?

- Ja. Men forlengelsen av dette vil naturligvis bli at prisene vil gå ned, og etter hvert sannsynligvis forsvinne helt, sier Kjenner.

Han peker på bare to momenter hvor en spiller ikke er i sin fulle rett til å bryte ut av en kontrakt han har skrevet under på:{#kule}Korttidskontrakter på to år eller mindre.{#kule}Ekstremt høy lønn.

Tapere

Terje Leonardsen skrev treårskontrakt med Start i 2000, og faller dermed utenfor de gruppen - som fotballspillere flest.

Klubbene sitter da igjen som tapere med null kroner i overgangsvederlag, mens spilleren kan forhandle seg fram til en god kontrakt et annet sted fordi han er Bosmanspiller.

- Dette gir spillerne en vanvittig makt over klubbene?

- Ikke større makt enn ansatte i andre jobber. Men klubbene tenker uansett ikke slik i dag, fordi ingen har berørt problemstillingen før nå. Men om en spiller går til oppsigelse vil det være mer enn bare teori, sier Kjenner - og legger til at han er interessert i å kjøre denne saken fullt ut for Terje Leonardsen, om spilleren er interessert.

Han føler seg sikker på at de da vil stå på trygg grunn i en slik sak.

- Dette er ikke noe jeg bare slenger ut av meg. Denne problemstillingen er grundig vurdert i idrettsavdelingen i advokatfirmaet Schjødt, påpeker Gunnar Martin Kjenner overfor Dagbladet.

- Hva om et helt lag sier opp kollektivt. Da vil klubben dø hen?

- Da vil det få preg av en aksjonsform, og det tror jeg ikke vil vinne fram. Men i Terje Leonardsens tilfelle er det en helt aktuell sak. Og han har rett til å si opp hvis han vil, hevder Gunnar Martin Kjenner.

SLUTTER I START: Terje Leonardsen har kontrakt med Start i halvannet år til, men har gjort det klart at han ikke vil spille mer for klubben fordi han ikke klarer å samarbeide med trener Gudjon Thordarson. Advokat Gunnar Martin Kjenner mener spilleren har lov til å slutte i jobben akkurat når det passer ham.