Neppe ja til proff-boksing

Det er usannsynlig at stortingsflertallet sier ja til proffboksing i Norge. En åpning krever lovendring, og avgjørelsen kommer tidligst i løpet av vårhalvåret.

Norge har siden først på 80-tallet hatt lovforbud mot profesjonell boksing. Styret i Norges Idrettsforbund går i et nytt vedtak inn for å gi grønt lys for slik sport. Men i så fall må loven endres.

Partiene som tidligere har stemt ned forslag om å oppheve forbudet sier til NTB at de ikke har skiftet mening. Ap, KrF og Sp sikrer dermed etter alt å dømme at det forsatt blir forbud mot proffboksing her i landet.

Ifølge informasjonssjef Berit Griebenow er ikke kulturminister Anne Enger Lahnstein innstilt på noe nytt initiativ for å oppheve forbudet.

To tap - blir tre?

Frp-stortingsrepresentant Jan Simonsen har to ganger tidligere lagt fram forslag om å oppheve forbudet mot boksing for penger. Simonsen tapte begge rundene. Det var bare H og Frp som støttet hans liberaliseringsforslag både i perioden 1989-93 og i 1993-97.

Nå har Simonsen lagt fram forslaget for tredje gang. Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen behandler etter alt å dømme saken i løpet av våren.

- Jeg kan ikke skjønne at det skal være mer helseskadelig for norske boksere å drive idretten i USA og i Danmark enn på hjemmebane, sier han.

Simonsen peker på at slik proff-idrett i Norge tvert imot kan gi bedre muligheter for kontroll. Men Frp-representanten medgir overfor NTB at han heller ikke denne gang har overdreven tro på å få stortingsflertallet på sin side.

Nei, nei og nei

Simonsen har trolig sett rett: Nei, nei og nei, svarer Aps, KrFs og Sps kulturkomité-representanter på spørsmålet om de nå har snudd og vil si ja til proffboksing.

- Jeg er stadig imot. Jeg har dessuten ingen tro på bedre nasjonal kontroll både med helse og økonomi ved å la Norges Bokseforbund ha kontrollen med proffboksing her hjemme. Såvidt jeg forstår vil slik enerett være i strid med EØS-regler om enerett og konkurranse i næringsvirksomhet, sier Aps Grete Fossum til NTB.

KrFs kulturkomité-medlem Ola T. Lånke svarer også blankt nei til bokse-liberalisering.

- Personlig er jeg imot. Jeg kan heller ikke se noen grunn til at Sp skulle snu, sier partiets Unn Aarrestad.

(NTB)