NFF kan tape sponsormillioner

Å stenge ute de største landslagsprofilene kan komme til å koste Norges Fotballforbund (NFF) dyrt. Flere sponsorer har allerede begynt å murre.

Dersom verken NFF eller Solskjær & co firer i striden om sponsoravtalen, vil Norge bli et landslag blottet for de store navnene. Og sponsorene vil sitte igjen med en helt annen pakke enn det de i utgangspunktet betalte for.

- Når slike situasjoner oppstår i næringslivet, er det vanlig at den ene part ber om reforhandling av avtalen. Det kan også være nærliggende her, sier jusprofessor Geir Woxholth.

Dagbladets ringerunde blant flere av NFFs sponsorer bekrefter at problemstillingen er reell.

- Vi vil vente og se om partene kommer til en løsning. Men vi synes det er viktig at de beste får spille, sier informasjonssjef Anne Grete Ellingsen i Braathens .

- Vi håper og tror at en konstruktiv løsning vil komme. Skjer ikke dette må vi tenke over saken, sier administrerende direktør Rune Flaen i Bama-gruppen.

- Dersom det viser seg å bli en vedvarende tendens at de beste ikke stiller på landslaget, føler vi at vi betaler for mye i forhold til det vi får igjen, sier sponsoransvarlig Jarle Jodnes i Tine.

Både Norsk Tipping og Posten stiller seg bak NFF og sier at det er uaktuelt å be om en reforhandling av sponsoravtalen.