NFF ville hemmeligholde EM-søknadene

I ettermiddag snudde de.

MUNNKURV OM FOLKEFEST: De aktuelle EM-byene ble bedt om å ikke offfentliggjøre søknaden, men i ettermiddag snudde NFF og hevder overfor Dagbladet at det dreier seg om en misforståelse.
Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
MUNNKURV OM FOLKEFEST: De aktuelle EM-byene ble bedt om å ikke offfentliggjøre søknaden, men i ettermiddag snudde NFF og hevder overfor Dagbladet at det dreier seg om en misforståelse. Foto: Kyrre Lien / SCANPIXVis mer

||| (Dagbladet.no): I helga gikk søknadsfristen ut for de norske byene som ønsker å arrangere fotball-EM 2016.

Bergen, Bodø, Oslo, Skedsmo (Lillestrøm), Stavanger og Trondheim slåss om å få bli de fire, norske arrangørbyene i det mulige norsk-svenske samarbeidet.

Da Dagbladet mandag forsøkte å få se arrangementskonseptet til de seks søkerne, var imidlertid svaret klart:

— Nei!

Ga arrangørene taleforbud
Ingen av de byene Dagbladet har vært i kontakt med har ønsket å sende oss planene for transport, infrastruktur og kostnadsoverslag. Grunnen er at de potensielle arrangørbyene er gitt taleforbud av Norges Fotballforbund.

Dagbladet har fått tilgang til en mail Norges Fotballforbund sendte ut den 17. juni.

Der heter det:

«Til EM-komiteene!
 
Konfidensielt.
 
Vi er nå midt inne i en svært avgjørende fase i arbeidet med EM-søknaden. Mediene har for alvor fått opp øynene for prosessen, og det er grunn til å tro at presset vil øke i tida framover.
 
NFF anmoder EM-komiteene om at søknaden som sendes 20. juni unntas offentlighet fram til behandling i forbundsstyret 9. juli. Bakgrunnen for dette er hensyn som tidligere er kommunisert og vi henviser til tidligere brev vedrørende retningslinjer for EM-komiteene, datert 05052009 og 09062009.
 
Se for øvrig vedlegg med redigert framdriftsplan, med utgangspunkt i det som ble formidlet 5. mai d.å.
    
Med vennlig hilsen

Tron Møller Natland
Prosjektkontroller
NFFs og SvFFs søknad Euro 2016
»

Bergen nektet å lytte til NFF
Bergen gjorde det imidlertid tidlig klart at de ikke ville følge anmodningen fra Norges Fotballforbund, og har innkalt til et pressemøte om EM-søknaden i morgen klokken 12.00.

- Det er litt snodig, mener Thor Sandness, talsmann for Skedsmos søknad. I likhet med flere av de øvrige søkerbyene har de valgt å lytte til NFF og unndrar søknaden fra offentligheten.

Det ønsker man ikke i Bergen.

- Vi har gitt klar beskjed om at vi ikke kan se noen hjemmel i offentlighetsloven for at denne saken skal unndras offentligheten, sier informasjonsdirektør i Bergen Kommune, Robert Rastad.

- Det er en meget aktiv lokalpresse her, det hagler med innsynsbegjæringer, og jeg så det som helt umulig og uaktuelt å skulle holde dette unna offentligheten. Det ligger ikke noe taktisk i at vi ønsker å holde en pressekonferanse om dette, men jeg har hele tiden vært meget klar på at vi ønsket at dette skulle være offentlig tilgjengelig.

- DET VAR EN GLIPP: - Det eneste vi ba ble holdt unna offentligheten, var kostnadsoverslagene, sier NFFs informasjonssjef Roger Solheim til Dagbladet. Arkivfoto: Jørn. H. Moen/Dagbladet
- DET VAR EN GLIPP: - Det eneste vi ba ble holdt unna offentligheten, var kostnadsoverslagene, sier NFFs informasjonssjef Roger Solheim til Dagbladet. Arkivfoto: Jørn. H. Moen/Dagbladet Vis mer

Også i Stavanger reagerte man på mailen fra NFF datert 17. juni.

- Vi tok en telefon og fikk avklart at det gjaldt konstnadsanslagene. Vi kommer med en bred presentasjon av søknaden i løpet av uken, sier prosjektleder Hans Øyvind Sagen i EM-komiteen i Stavanger.

Nytt skriv mandag ettermiddag
Mens Dagbladet jobbet med saken i dag, sendte NFF så et nytt skriv til de aktuelle EM-arrangørene. Mailen er sendt klokken 16.00, og her er det helt nye toner fra NFF:

«NFF ved EM-prosjektet 2016 har tidligere oppfordret EM-komiteene om å presentere sine planer, blant annet i retningslinjene kommunisert til komiteene den 5. mai d.å. Der bes komiteene om å holde mediene godt informert om fremdriften i prosessen, og bistå med å fremskaffe fakta og mer informasjon.  På dette grunnlag er det bare positivt at vertsbyene presenterer sitt konsept som vertsby for EM.»

Det eneste som man nå ønsker å hemmeligholde, er kostnadsoverslaget.

«...Det er derfor svært viktig at kostnadstall forbundet med EM holdes internt inntil NFF har foretatt den nødvendige kvalitetskontrollen. Dersom foreløpige kostnadstall presenteres før denne tid, vil det kunne skape utfordringer for vårt videre arbeid med å utforme en søknad til staten om finansiell støtte til prosjektet.», heter det i mandagens skriv fra NFF.»

Tron Møller Natland har ikke svart på Dagbladets henvendelse, mens informasjonssjef Roger Solheim mener det dreier som om «en misforståelse».

- I mailen står det «Konfidensielt.... NFF anmoder EM-komiteene om at søknaden som sendes 20. juni unntas offentlighet...». Hvordan kan dette misforstås?

- Den mailen var en glipp. Vi sendte ut en oppfordring den 5. mai hvor vi oppfordret søknadsbyene om å presentere søknadene sine. Det eneste vi ba ble holdt unna offentligheten, var kostnadsoverslagene, understreker Solheim.

- I helga hadde jeg en mailkorrespondanse med Tron Møller Natland hvor vi presiserte at det var kostnadene som skulle unndras offentligheten, derfor kom den mailen først i dag.