NHOs kvinner

NHOs kvinner I ti år har NHO-ledelsen strittet imot kjønnskvotering, og i går var NHO-direktør Finn Bergesen igjen ute og hevdet at kjønnsbalanse ville komme av seg selv. Vi trenger ingen lov. Imens har NHOs prosjekt Female Future vist at næringslivet trenger både pisk og gulrot. Prosjektet, som ble avsluttet i går, har hatt stor suksess med å rekruttere kvinner. Tallenes tale er klar. I løpet av tre år har kvinneandelen i styrer og ledelse i prosjektbedriftene steget fra seks prosent til 20,8 prosent, mens andelen i andre bedrifter er 13,4 prosent. Resultatet har vakt oppsikt internasjonalt, og FN vurderer nå å starte et liknende prosjekt etter modell av Female Future. Det er grunn til å håpe at NHO også vil videreføre prosjektet og overtale flere og større medlemsbedrifter til å ta del. Imens oppfordrer vi Bergesen til å la seg inspirere av sine kvinner til en mer offensiv holdning.