NIF kutter drastisk

Idrettsstyret vedtok tirsdag kostnadsreduksjoner på 15 millioner kroner årlig. Vedtaket innebærer at NIF reduseres med 29,9 årsverk.

I tillegg iverksettes det generelle innsparinger, og styret varsler at det kan komme ytterligere kutt i årene som kommer. Kostnadskuttene som nå er vedtatt skal ha full effekt fra neste år. Effekten av kuttene for i år kan ennå ikke fastslås.

- Dette er en vanskelig og trist dag for norsk idrett, men dessverre ser vi ingen vei utenom nedbemanning for å rette opp NIFs skakkjørte økonomi, sier fungerende idrettspresident Grethe Fossli.

Idrettsforbundet har en negativ egenkapital på om lag 46 millioner kroner. Fossli sier at styret har gått gjennom hele organisasjonen og tilpasset NIF til inntektene og tjenestene som skal tilbys.

Det kuttes 13,7 årsverk i Idrettens studieforbund, 7 årsverk i barne-, ungdoms- og breddeidrett, 5 årsverk i stab og støttefunksjoner, 2,5 årsverk i Olympiatoppen og 1,7 årsverk i administrative fellestjenester på Ullevaal.

Dessuten innføres ansettelsesstopp og nye rutiner for kostnadskontroll ved reiser.

Fossli understreker at nedbemanningen vil skje i tråd med gjeldende bestemmelser i lov og avtaleverk. De ansatte ble informert om vedtaket tirsdag.

Styret i NIF gjør det klart at de vedtatte kuttene er første trinn i prosessen med kostnadsreduksjoner, og at ytterligere kutt må påregnes i tingperioden fram mot 2007.

NTB

TVINGES TIL KUTT: Den alvorlige økonomiske situasjonen i norsk idrett tvinger fungerende idrettspresident Grethe Fossli til å nedbemanne staben sin med nesten 30 årsverk.