NIF-ledelsen får kritikk

Ledelsen i Norges Idrettsforbund (NIF) blir kritisert for svak ledelse og manglende resultatorientering i en ny rapport. Idrettspresident Arne Myhrvold har selv bestilt rapporten for å se hva som kan gjøres for å effektivisere organisasjonen.

Rapporten «Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (Nif) - analyse av pengebruken i Nif sentralt» er laget av konsulentfirmaet A.T.Keaney. Den er datert juli 1998 og skal behandles av idrettsstyret senere denne måneden.

Dagens Næringsliv har fått tilgang til hovedkonklusjonene i rapporten som omhandler NIFs bruk av offentlige midler. Konsulentselskapet kritiserer styret skarpt for den dårlige økonomien i NIF.

«Hovedårsaken til lav effektivitet er at styret ikke har klart å legge fram premisser for klare prioriteringer og målformuleringer/måloppfølging samt at ledelsen har operert med svake ledelsesprosesser og manglende resultatorientering», står det i rapporten. Det konkluderes også med at NIF får for lite ut av tippemidlene.

Et av unntakene som nevnes er toppidrettssatsingen. Den er det Børge Stensbøl som har ansvaret for.

Arne Myhrvold vil ikke kommentere innholdet i rapporten før den er styrebehandlet.

- Bakgrunnen for at jeg bestilte rapporten er at økonomien i NIF er for dårlig, og at vi ønsker å få gjort noe med det, sier han til avisen.

(NTB)