NIF oppdretter verdikommisjon

Norges Idrettsforbund (NIF) gjør som Bondevik-regjeringen. I løpet av vinteren skal NIF opprette sin egen verdikommisjon, og statsministeren vil være til stede når idretten skal diskutere problematikken på en konferanse 25. mars.

- Dette var planlagt før regjeringen kom på banen med sin kommisjon, men Bondeviks utspill gjorde det lettere for oss å starte prosessen, sa Rune Andersen, sjef for avdeling etikk, medisin og anti-doping i NIF.

Kommisjonen skal engasjere seg i verdiproblematikken innen idretten. Den skal bestå av seks til åtte personer. NIF har flere navn på blokka, og i løpet av tre uker skal det være klart hvem som skal sitte i kommisjonen. Det er satt av 1,2 millioner kroner mer til dette arbeidet i år enn i fjor.

Verdi-dilemmaer

- Vi skal også ha med personer fra miljøer utenfor idretten, noen som ser på idrett med andre øyne. Vi trenger en debatt, også offentlig. Dessuten ønsker idrettsstyret å få seg forelagt konkrete verdi-dilemmaer på sine møter, for å ta standpunkt til for eksempel kreatin eller høydehus, sa Andersen.

Prosessen rundt idrettens verdigrunnlag ble satt i gang allerede i 1992, og målet var en avklaring av idrettens verdier. Det har resultert i fire punkter: Glede, helse, fellesskap og ærlighet.

25. mars skal det arrangeres en større konferanse om verdiproblematikken i idretten. Der vil blant andre statsminister Kjell Magne Bondevik være til stede.

(NTB)