NIF vil straffe Valen

Norges Idrettsforbunds advokat Niels R. Kiær mener fortsatt at Anita Valen bør straffes.

Han er derfor ikke innstilt på å fire på kravene i det framskutte møtet i Idrettens Domsutvalg kommende tirsdag.

Anita Valens sak skulle egentlig opp 17.- 18. oktober. Da hadde hun ikke fått kjøre sykkel-VM i Canada som følge av Det internasjonale sykkelforbundets prinsipp om å nekte dopingmistenkte utøvere VM-start. Torsdag kveld tok Domsutvalgets leder Lars Frisvold initiativ til å kjøre Anita Valens sak fram til kommende tirsdag, men da bare for å vurdere om Wada-vedtaket om å fjerne koffein fra dopinglista 1. januar 2004, er tilstrekkelig for å frikjenne Valen - uten å kjøre saken i full bredde med vitner og hele pakka.

Frisvolds initiativ kan vanskelig tolkes som annet enn at Valen nå har svært gode odds for å få kjørt VM-fellesstarten i Hamilton 11. oktober.

- Jeg setter min lit til at de vil høre på meg, og godta bevisene for at jeg er uskyldig i dette. Selv om idrettsforbundet vil kjempe for det motsatte, er jeg mest glad for at jeg får sjansen til å prøve saken før VM. Det betyr mest, sier Valen til Dagbladet.

Finjuridisk kamp

Men Idrettsforbundets advokat Niels R. Kiær vil ikke gi seg uten videre. Han mener Valen bør dømmes ut fra reglene som gjelder i dag - ikke reglene som trer i kraft 1. januar.

- Vi føler absolutt at det er grunnlag for det, sier han til Dagbladet.

Han bruker Straffelovens paragraf 3 som argument, og mener at denne paragrafen fastslår at han har rett. Det mener selvfølgelig ikke Valens advokat Gunnar Martin Kjenner.

- Jeg skjønner at han argumenterer med denne paragrafen, men den gjelder ikke innenfor idretten og dermed ikke for vår sak. Idrettens strafferegler har ikke klare regler for en sak som denne, sier Kjenner.

Hans hovedargument er dette:

- Vi mener at Valen ikke var å bebreide. Derfor foreligger det ikke subjektiv skyld.

Det ligger med andre ord an til et finjuridisk kappløp på tirsdag.

Trekker ut

Valens sak har drøyd unødig lenge etter at hun avla positiv dopingprøve for å ha drukket for mye kaffe foran et ritt i april. B-prøven var klar 20. mai. Først 10. juni nedla Idrettsforbundet påstand om suspensjon. De anmeldte ikke Valen før 24. juni. Valen ble ikke suspendert fordi Domsutvalget mente bevisene ikke var gode nok til å fastslå at Valen hadde handlet med forsett. Saken ble først berammet til midten av august, men da ønsket Gunnar Martin Kjenner å utsette saken fordi ett av hans viktigste ekspertvitner var på ferie. Nå i september har Frisvold vært på ferie.

- Men vi har hele tida ønsket å få fortgang i saken. Blant annet sendte Idrettsforbundets generalsekretær et brev om dette til Domsutvalget i august, sier Kiær.

Han vil ikke spekulere på om Kjenner bevisst har prøvd å trenere saken i påvente av Wadas koffein-beslutning.

Dette avvises også kontant av Kjenner.

Langrennsløper Ine Wigernes' koffein-sak blir ikke behandlet tirsdag fordi hun befinner seg i Sveits, og ikke kan delta på møtet.

IKKE OVER ENNÅ: Det er forsatt en stund til Anita Valen kan puste lettet ut.