NM-lagene slåss for å overleve

Ifølge Sandefjords Blad er begge klubbene nemlig teknisk sett konkurs, og de kan takke velvillige kreditorer for at de fremdeles er oppe og går.

På årsmøtet presenterte Sandefjord et regnskap som viste at de skyldte nærmere 600 000 kroner i arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift. Og når klubben ikke har mer enn 250 000 kroner i kontanter, sier det seg selv at de sliter noe voldsomt. Særlig med tanke på kassakreditten på 365 000 kroner og den kortsiktige gjelda, som nå har krøpet til nærmere 2,7 millioner kroner.

Sandefjord-leder Knut Bakke mener det ikke er nødvendig å svartmale situasjonen.

- Vi erkjenner at vi har en jobb å gjøre, og jeg kan her og nå forsikre om at vi er beredt på å gjøre de grepene som er nødvendig. Jeg må i all beskjedenhet få si at vi har levert en sterk inntektsside, men vi er helt nødt til å få en helt annen kontroll på utgiftssiden, sier Bakke til Sandefjords Blad.

Også Runar sliter tungt økonomisk. Klubbens kortsiktige gjeld er på 2,5 millioner kroner, der 1,5 millioner er gjeld til leverandørene.