Nobels fotball-pris?

Den svenske Riksdagsmannen Lars Gustafsson mener fotball er så fredsskapende at sporten bør få Nobels fredspris.

Lars Gustafsson sitter i Riksdagen for kristeligdemokratene. Han mener at den neste Nobels fredspris bør gå til Fifa, det internasjonale fotballforbundet, for sin innsats for den fredsskapende fotballen. Gustafsson sier at fotballen har overlevd to verdenskriger og etniske og regionale konflikter. Fiendtlig innstilte nasjoner møtes på banen selv om all annen kontakt er utenkelig, grunngir parlamentarikeren sitt kreative forslag.

Hvorvidt han har hatt fotball-pøblenes lite fredelige innsats under de siste store mesterskapene i bakhodet vites ikke. Det er heller ikke sikkert at ihuga tippekamp-seere kjenner seg igjen i Gustafssons beskrivelse av fotballen som fredsskapende idrett. Sjelden bannes det så mye rundt i de tusen hjem som når fars favorittlag taper.

Både Riksdags- og Stortingsrepresentanter har forslagsrett til kandidater til Nobels Fredspris.

- Fotball har og vil fortsette å spille en viktig rolle på den globale arena når det gjelder å skape forståelse mellom folk, skrev Gustafsson i sitt forslag til den norske Nobelkomite.

FOTBALL-VOLD: Fotballen har i årtier blitt plaget av bråkmakere. Nå vil en svensk Riksdagsmann gi sporten Nobels fredspris.