Nordisk front mot ølsponsing

STAVANGER (Dagbladet): Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil holde ølsponsorene borte fra store idrettsarrangementer.

Nå foreslår Meltveit Kleppa en felles, nordisk front mot alkoholprodusentene.

- Det er et felles anliggende å beskytte barn og unge mot den kreativiteten som alkoholindustrien utviser for å reklamere for sine produkter, sier Kleppa.

På Nordisk råds ministermøte i Stavanger i går, var helse- og sosialministere fra seks land samlet for å diskutere alkoholreklame.

Kleppas mål er at de nordiske landene i framtida skal stå samlet mot bryggeriene, for å ta brodden av slike trusler.