Nordmenn blåser i doping

Dopingavsløringer har ikke gjort interessen for idrettsarrangementer som OL mindre, svarer 75 prosent av de spurte i en meningsmåling.

23 prosent svarer at avsløringene har gjort dem mindre interesserte. Minst vekt på betydningen av dopingavsløringene legger folk under 30 år. Blant dem er det bare 13 prosent som svarer at avsløringene har gjort dem mindre interesserte i OL. Målingen er utført av Opinion for Aftenposten.

Det ble samtidig stilt spørsmål om de olympiske idealene om vennskap, solidaritet og fair play fortsatt gjelder. Bare 5 prosent av de spurte mente at dagens OL i stor grad er basert på disse idealene. 42 prosent svarte at de gjelder i liten grad mens 32 prosent svarte at de gjelder i noen grad.

(NTB)