Nordmenn vil jobbe lenger

Dagens 40- 60-åringer er villige tilå jobbe også etter at de har nådd pensjonsalderen.

Det kan være med på å løse pensjonskrisa. Hele tre firedeler av den såkalte supergenerasjonen, nordmenn født mellom 1945 og 1965, kan tenke seg å jobbe lenger enn de må.

Forutsetningen er at de møter mer fleksibilitet, får muligheten til å trappe ned gradvis, og ikke straffes økonomisk eller må utføre kjedeligere arbeidsoppgaver. Det viser resultater fra en undersøkelse som MMI har gjort på oppdrag for nyhetsbrevet Mandag Morgen.

Veksle mer

Supergenerasjonen består av 1,1 millioner nordmenn. Hvis denne generasjonen i praksis er villig til å stå lenger i arbeidslivet, vil premissene for de siste åras pensjonsdebatt bli endret.

-  Det har utvilsomt stor betydning at norske arbeidstakere er villige til å jobbe lenger. Hvis levealderen øker, må vi jobbe litt mer for å få samme pensjon, sier Sigbjørn Johnsen, leder i Pensjonskommisjonen.

Vi vil mangle betydelig med arbeidskraft i framtida. Hvordan skal vi takle det?-  Byrden blir mindre hvis folk står litt lenger i jobb. Derfor er det viktig at vi fører en god politikk for de eldre i arbeidslivet.

Kompetanseoverføring

Som fylkesmann i Hedmark har han vært i kontakt med industribedrifter som gjerne gjør grep for å beholde de eldre og erfarne.

-  Trivsel på jobben er en undervurdert lønnsomhetsfaktor, sier Johnsen.«Dersom norske virksomheter ikke (...) får øynene opp for å tilpasse seg denne generasjonens betingelser (...), står de i alvorlig fare for å miste de viktigste delene av virksomhetens samlede kontaktnettverk, kompetanse og erfaring», skriver Mandag Morgen.

- TRIVSEL ER VIKTIG: Sigbjørn Johnsen.