Norge underskriver antidoping-koden

Den norske regjeringen skriver under på den nye antidopingkoden med det første. Statsråd Valgerd Svarstad Haugland deltar på WADA-konferansen.

- Kultur- og Kirkedepartementet har helt siden WADA ble opprettet hatt positive forventninger til at stiftelsen på lang sikt kan bli viktig i det internasjonale arbeidet mot doping.

- Den foreliggende versjonen av WADA-koden viser at WADA som organisasjon og WADA-koden som instrument er på riktig vei, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Over 1000 representanter er i disse dager med på antidopingkongressen i København, som avsluttes onsdag.

NTB