Norsk spiller kokaintatt

Innebandyspilleren Thomas Larsen ble i dag utestengt fra idretten i to år grunnet en positiv dopingprøve.

29-åringen er eliteseriespiller i innebandy for Sveiva IBK. Dopingprøven ble avgitt i forbindelse med en semifinale i NM i innebandy 26. mars 2003.

Larsen er av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) dømt til to års utestengelse fra idretten for brudd på NIFs dopingbestemmelser.

Spilleren testet positivt på kokain, som er et forbudt stoff under dopingklasse IA, stimulerende midler. Han har erkjent de faktiske forholdene.

Fra slutningen i NIFs domsutvalg heter det: «Thomas Larsen dømmes for overtredelse av NIFs lov ' 12-1 litra f, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv jf. NIFs lov ' 11-5 litra c og d, innenfor Norges Idrettsforbund for et tidsrom av 2 år regnet fra 19. mai 2003.»

Dommen er enstemmig.

(NTB)