Norsk Toppfotball vil kaste presidenten

Vil heller ha Sven Mollekleiv.

(Dagbladet.no): Styret i Norsk Toppfotball (NTF) ønsker å erstatte fotballpresident Sondre Kåfjord med Sven Mollekleiv. Ifølge Aftenposten har Norges Fotballforbund (NFF) allerede hatt møter med Mollekleiv.

Kåfjord er ennå ikke ferdig med sin første toårsperiode som etterfølger til Per Ravn Omdal, men risikerer å ikke bli gjenvalgt på tinget i mars 2006, noe som skjelden skjer.

"Styret i NTF har i møte den 8. oktober 2005 enstemmig gitt sin tilslutning til Sven Mollekleiv som vår kandidat og meddelt valgkomitéen dette. Styrets primære begrunnelse er at det sittende styret i NFF oppfattes som lite synlig og utydelig i kommunikasjonsform og formidling av budskap generelt og overfor toppfotballklubbene spesielt. Styret i NTF er av den oppfatning at norsk fotball vil være bedre tjent med et nytt styre ledet av Sven Mollekleiv", heter det i brevet som er sendt ut til klubbene av daglig leder Boye Skistad.

- Det er ikke styret i Norsk Toppfotball (NTF) som velger president. Det vil jeg presisere. Men forbundets valgkomité har spurt om vårt syn, og det har vi gitt den, sier NTFs leder, Olav Boksasp.

- Utspillet til NTF overrasker meg, for jeg har ikke møtt annet enn fornøyde og blide klubbledere, sier Kåfjord, som har meddelt valgkomiteen om at han ønsker å fortsette.

- Jeg forholder meg rolig til dette, sier Kåfjord.