Norske leger gir dopinghjelp

Det er flere enn finske leger som sviner til standen. - Norske leger skriver ut resepter på doping, sier Helge Oftebro - dopingforsker og lege med kontor på Norges idrettshøgskole.

Gjennom firmaet Hormoninformasjon har Oftebro bygd opp en bred og unik kontaktflate med norske idrettsutøvere som misbruker doping - både innenfor og utenfor de organiserte miljøene. Han har en database med ferdiganalyserte positive dopingprøver fra et tresifret antall norske juksemakere. I kjølvannet av bloddopingskandalene i Finland forteller han dette om en trist utvikling i Norge: # - Jeg vet at personer har fått dopingmidler og resepter fra legen sin. I hvilken grad dette er systematisk eller bevisst skal jeg ikke si, men det var i alle fall ingen grunn til å gi disse midlene av medisinske årsaker.

Gir info

Helge Oftebro mener at informasjon om skadevirkningene av dopingmisbruket er bedre enn å støte juksemakerne ut i kulda. Det er derfor han har tillit - og har fått en gradvis økende pasientmasse fra dette sjiktet de siste åra. I 1997 satt han på analyser fra 104 utøvere.

- Nå har jeg langt flere, sier han.

Flesteparten av disse er misbrukere av anabole steroider i kraftidretter.

- Forekommer det også bloddoping i Norge?

- Det avstår jeg fra å svare på.

Svarer Oftebro, som poengterer at det må et stort støtteappart til for å bloddope seg, og at effekten først og fremst gjelder for den marginaliserte toppidretten.

Ikke system

Oftebro kjenner ikke til organiserte dopingmiljøer i Norge - likt det som er avdekket i Finland.

- De individene kommer ikke til meg. I så fall følges de opp av legene sine, sier han.

Dagbladet vet at Oftebro har informasjon om minst fem tilfeller der doping har skjedd som følge av apotekkjøp med legeresept.

- Handler dette om lukkede miljøer?

- Det finnes individer som doper seg, og miljøer der mange individer doper seg.

- Hvordan er disse miljøene?

- De som doper seg vokter veldig på hverandre. Faren for at det lekker ut er enormt stor.

Voldstendens

Oftebro har registrert en urovekkende tendens blant dopingmisbrukerne den siste tida.

- Før var disse rolige personer som var opptatt av kosthold. De røykte ikke og drakk ikke. Nå ser jeg en tendens der de doper seg i kombinasjon med narkotiske stoffer og andre ting. De blir voldelige personer.

- Gjelder dette først og fremst ungdom i Oslo?

- Nei, dette er likt fordelt over hele landet i alle samfunnslag.