Northug: - Jeg beklager at jeg rotet med forklaringene

Er beredt til å ta straffen.

(Dagbladet): I dag ble detaljer fra etterforskningen av Petter Northug og fyllkjøringen på morgenkvisten den 4. mai offentliggjort.

- Jeg har i dag fått forkynt tiltalebeslutningen. Denne er i tråd med det jeg fortalte politiet om det som skjedde 4. mai, og inneholder ingen overraskelser for meg, sier Northug i en pressemelding via sin manager Are Sørum Langås.

I tiltalen står det blant annet at Northug ved tre anledninger i løpet av morgenen og formiddagen denne søndagen skal ha avgitt falsk forklaring til politiet.

I tiltalebeslutningen heter det at Northug tre ganger avga falsk forklaring etter hendelsen, og at kompisen som satt i passasjersetet dermed måtte gi avhør med status som siktet.

- Jeg er fortsatt lei meg for de uvettige handlingene mine og er beredt til å ta straffen for dem. Jeg beklager igjen at jeg rotet med forklaringene de første timene 4. mai, da jeg fortsatt var påvirket av alkohol. Men jeg er glad for at jeg fikk ordnet opp i dette samme dag, og at jeg på eget initiativ avga korrekt forklaring om det som hadde skjedd, sier Northug.

Northug godtar tiltalebeslutningen, og avslutter saken med en tilståelsesdom i tingretten.

- Tiltalebeslutningen er en ny påminnelse om de alvorlige forholdene jeg har gjort meg skyldig i. Jeg beklager igjen overfor alle jeg har sviktet, og er beredt til å ta straffen jeg blir idømt.