Northug kan slippe fengsel, sone hjemme og trene med fotlenke

Men må møte i retten uansett.

ANGRENDE: Da Dagbladet møtte Petter Northug på hans første treningsøkt etter fyllekjøringa, var det en angrende synder. Foto: Ole Morten Melgård/Dagbladet
ANGRENDE: Da Dagbladet møtte Petter Northug på hans første treningsøkt etter fyllekjøringa, var det en angrende synder. Foto: Ole Morten Melgård/DagbladetVis mer

(Dagbladet): Petter Northug la alle kortene på bordet da han totalkrasjet sin Audi A7 i fylla på Byåsen natt til 4. mai i år og innrømmet både overfor politiet og mediene at det var han som kjørte bilen den skjebnesvangre natta.

- Jeg skal ta min straff, det er det ingen tvil om, sa Petter da.

Selv om etterforskningen av saken er ferdig, blir ikke tiltalebeslutningen levert Sør-Trøndelag tingrett før i slutten av august. Så skal saken berammes, og vil etter det Dagbladet erfarer bli ført som tilståelsessak for tingretten.

Det betyr også at Petter selv er nødt til å møte i retten og fortelle sin egen versjon av saken.

- På generelt grunnlag kan jeg si at man må møte opp personlig i retten og gi en uforbeholden tilståelse for å få en tilståelsesdom, sier nestleder og tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett, Berit Solseth, til Dagbladet.

Avhenger av promillen Om Northug har bestemt seg for å gi retten en uforbeholden tilståelse er det bare han som vet. Gjør han det, vil det i så fall kunne være en formildende faktor i retten.

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Northugs advokat, Rasmus Brodtkorb, til Dagbladet.

Når det gjelder straffens lengde avhenger det blant annet av hvor høy promille Northug hadde da han kjørte i stykker både rundkjøringa på Byåsen og Audien sin.

Dersom promillen var høyere enn 1,2 blir det som hovedregel alltid idømt ubetinget fengselsstraff. Hovedregelen ved promille over 1,2 er minst 21 dagers fengsel, mens det i Northugs tilfelle kan være flere ting som gjør at han vil bli idømt lenger straff.

Northug forlot krasjstedet og ble hentet av politiet hjemme i sitt eget hus. I tillegg ble Northugs passasjer skadd i krasjen. Dette er ting som vil være skjerpende i straffeutmålingen.

Men det er ikke sikkert Northug må sone straffen i fengsel dersom den skulle bli ubetinget.

Fotlenke alternativ For ubetingede dommer under fire måneder kan man søke om å få sone under såkalt elektronisk kontroll. Det vil si at man soner hjemme med en fotlenke rundt ankelen som overvåker om den domfelte befinner seg i hjemmet eller ikke.

Dersom man får sone med fotlenke er det en forutsetning at man er i arbeid og at man på best mulig måte kan ivareta sine forpliktelser utenfor hjemmet, får Dagbladet opplyst ved direktoratet for Kriminalomsorg.

Soninga kan også utsettes dersom særlige grunner tilsier det. Falun-VM i februar kan være grunn god nok til å få utsatt soninga til etter skisesongen er ferdig.

Fotlenkemuligheten gjør at Petter Northug uansett kan trene som normalt mens han soner. Han blir i så fall nødt til å holde seg hjemme mellom øktene, og han er også nødt til å gå med på et totalt alkoholforbud om han skal sone med fotlenke.

Northugs advokat vil ikke kommentere om denne formen for soning er et alternativ de allerede vurderer.

- Det har jeg heller ingen kommentar til, sier advokat Brodtkorb.

Helt uavhengig av strafflengden vil promillekjøringa bli en dyr affære for Northug. I de aller fleste tilfellene må promilledømte betale halvannen ganger brutto månedslønn i bot. For Northugs vedkommende vil det bli minst 200 000 kroner om vi baserer det på ligningstallene hans fra 2012, men den eksakte størrelsen blir en skjønnsmessig vurdering fra politiet.

Saken kommer opp for retten i løpet av høsten.