VANT I RETTEN: Fotballklubben Notodden tapte i retten mot Jukka Hakala (bildet) og Terje Reinertsen. 

Foto: Kjell Inge Søreide
VANT I RETTEN: Fotballklubben Notodden tapte i retten mot Jukka Hakala (bildet) og Terje Reinertsen. Foto: Kjell Inge SøreideVis mer

Notodden tapte i høyesterett

Oppsigelsene til spillere var uberettigede.

Notodden tapte saken mot fotballspillerne Jukka Sakari Hakala og Terje Reinertsen i Høyesterett. Oppsigelsene var uberettigede. Spillerforeningen NISO er lettet.

Notodden ble frikjent i tingretten, men lagmannsretten kom til motsatt kjennelse. Fotballklubben måtte betale erstatningskrav på 926 000 kroner til de to spillerne. Høyesterett finner ingen grunn til å endre på erstatningskravet.

Telemarksklubben må også betale 514 612 kroner i saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

- Dette er veldig gledelig. Vi har fått medhold i Høyesterett for det vi hele tiden har ment. Avgjørelsen trygger spillernes kontrakter. Det er viktig for spillerne å vite at kontrakter med kort varighet blir overholdt, sa NISO-leder Joachim Walltin til NTB.

Skikkelig vekker Utøverforeningen har støttet de to Notodden-spillerne hele veien. I dag ble kampen kronet med seier.

- Vi har sett en tendens at håndball-, ishockey- og fotballklubber sier opp kontrakter og henter billigere spillere. Nyttig å få avklart dette. Vi håper dette stopper den praksisen. Vi tror dette er en skikkelig vekker. Det er snakk om en betydelig erstatning. Vil noen teste dette, så skal de ha i bakhodet at det vil koste dyrt. Hadde klubben sluppet unna med lavere erstatning, hadde de kanskje følt at de gjorde det riktige, sa Walltin.

Hakala og Reinertsen ble sagt opp etter at Notodden rykket ned i 2. divisjon. Klubben slet økonomisk og hadde fått signaler om at hovedinvestoren ville redusere sin støtte.

Overrasket Spillerne ble tilbudt å fortsette i 50 prosents stilling, men det var de ikke interessert i. Duoen forlot Notodden og krevde erstatning i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

- Jeg er veldig overrasket over dommen og hadde ikke regnet med en slik avgjørelse, sier Notoddens advokat Lars Holo til NTB.

Tre dommere mente økonomien til Notodden ikke var prekær nok. Standardkontrakten til Norges Fotballforbund begrenser adgangen til oppsigelse i kontraktstiden.

- Den er så streng at det ikke ble oppfylt for Notodden. Tre av dommerne mente den prekære økonomien ikke var prekær nok. De to andre dommerne oppfattet kontrakten annerledes. De mener saklighetskravet til oppsigelse ikke er oppfylt, sa Holo.

Ettårskontrakter Blant annet framgår det av dommen at klubbene selv må bære risikoen når de inngår kontrakter basert på inntekter fra sponsorer og investorer.

- Gir hovedsponsoren bare penger for ett og ett år, og du ikke vet om det kommer penger neste år, kan ikke klubbene lengre våge å inngå spillerkontrakter på ett år. Det betyr at klubbene må begynne å begrense kontraktstiden for spillerne, til for eksempel ett år. Det tjener ikke spillernes interesser i et større perspektiv. Det gjør det også vanskeligere for klubbene, som kan miste den kontraktsmessige verdien i å ha langvarige kontrakter. Klubbene må tilpasse kontraktene etter svingninger i økonomien. Dette er alvorlig for klubbene og spillerne, sa Holo.

Han sier Norges Fotballforbund må endre sine standardkontrakter etter dommen. Dommen er endelig. Holo påpeker at Høyesterett ikke nevner at Notodden snudde alle steiner i 2009 med blant redusert bemanning i administrasjon med 5,7 årsverk og at man «gikk skånsomt fram med å redusere arbeidskontraktene med bare 50 prosent».

(NTB)