INNRØMMER:  - Jeg burde vært mer aktsom, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. Foto: DAGBLADET
INNRØMMER: - Jeg burde vært mer aktsom, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. Foto: DAGBLADETVis mer

NRK legger seg flate etter påstander om doping i norsk langrenn

Kringkastingssjefen med åpent brev.

(Dagbladet): Den finske dopingdokumentaren «When heroes lie» skapte stormbølger da den ble vist på NRK 2 lørdag 24. november. I dokumentaren ble det hevdet at doping var like vanlig i norsk som finsk langrenn på 1990-tallet.

NRK Dagsrevyen sørget for solid dekning av dokumentaren. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas stilte opp på direkten, seinere nyhetssendinger fulgte opp - og det hele bar preg av å være en massiv skandale under oppseiling

Det var bare én hake med dokumentaren: Påstandene ble framsatt av en anonym kilde. Skiforbundet - med skipresident Erik Røste i spissen - var i harnisk, og truet med både rettslige og etiske etterspill.

- Saklige og relevante At en anonym kilde fikk kaste mørke skygger over nasjonalsporten - og NRK nærmest gikk god for kilden - var langt over det skipresidenten kunne svelge.

I et åpent brev til Norges Skiforbund, gjengitt på statskanalens nettsider i dag, erkjenner kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas at skiforbundets innvendinger er «saklige og relevante».

Han skriver:

- I forbindelse med nyhetsdekningen, og i ettertid, har NRK kontaktet en rekke personer som var sentrale i det norske skimiljøet og antidopingarbeidet i den aktuelle perioden. Med unntak av den anonyme kilden, tilbakeviste alle påstanden.

- Burde vært aktsom Videre heter det:

- I ettertid ser jeg at min opptreden i tv-ruta - sammen med NRKs samlede dekning - kan gi grunnlag for skiforbundets kritikk, nemlig at mange har oppfattet det som om NRK og jeg gikk god for påstanden fra den anonyme kilden. Jeg burde derfor vært mer aktsom.

- Men vår hensikt var å vise den internasjonale dokumentaren «When heroes lie», informere det norske publikum om påstanden som framkom der, forsøke å ettergå påstanden etter vanlige, journalistiske prinsipper og å gi skimiljøet mulighet til å imøtegå anklagene.

- Jeg forstår at skimiljøet føler det belastende med påstander som framkommer fra anonyme kilder uten videre dokumentasjon, og som dermed ikke kan imøtegås fullt ut. Jeg erkjenner at skiforbundets innvendinger er saklige og relevante.

Røste fornøyd I en kommentar på skiforbundets nettsider sier skipresident Erik Røste:

- Vi er godt fornøyd med at NRK kommer med disse erkjennelsene. Som kjent reagerte vi sterkt på NRK sin forhåndsomtale av den finske dokumentaren. NRKs dekning skapte også en god debatt i andre medier om de etiske problemer ved å spre så alvorlige påstander på så tynt grunnlag. Med erkjennelsene fra kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas tror vi noe liknende ikke vil skje igjen. Vi kan derfor legge saken bak oss.