NRK saksøker puber

NRK Aktivum har tatt ut stevning til Oslo byrett mot pubene Scotsman og Dubliners. Aktivum krever 10.000 kroner i erstatning for at pubene i næringsøyemed har vist NRKs VM-sendinger uten tillatelse.

Partene møttes i namsretten 18. juni, hvor det ble inngått forlik om at pubene skulle stille sikkerhet fram til saken ble rettslig belyst i byretten. NRK Aktivum fikk frist til 6. juli med å reise søksmål, og det har selskapet nå gjort.

Ifølge NRK Aktivum er VM-sendingene beskyttet av åndsverkloven, og derfor mener selskapet at det kan nekte andre å vise sendingene offentlig. Dom i saken faller neppe før VM er over, og hvis NRK Aktivum taper får de to pubene tilbake de 20 000 kronene som er stilt som sikkerhet.

(NTB)