Nye dopingregler

Mandag åpner en verdenskonferanse mot doping. Mye står på spill når nordmannen Svein Erik Figved er med på å legge fram et forslag til et nytt dopingreglement.

Figved er prosjektleder for arbeidet som skal samle verden i kampen mot doping. Det endelige utkastet legges fram i morgen under historiens største verdenskonferanse i kampen mot doping i København. Alt fra dopingtesten til straffeutmålingen skal samordnes i dette felles regelverket.

- Jeg er spent, men føler jeg har grunn til å være optimist nå. Skjærer det seg nå, blir hele kampen mot doping satt mange år tilbake, sier Svein Erik Figved til Dagbladet.

Historisk

Prosessen med å få fram et felles internasjonalt regelverk har vært unik og historisk. Alle land og samtlige idretter er blitt hørt gjennom en bred og omfattende utarbeidelse. Bare i løpet av det siste året har Figved reist mer enn fire ganger rundt jorda for å drøfte forskjellige lands og idretters syn på dopspøkelset og hvordan det kan bekjempes globalt.

Ikke minst når det gjelder utmålingen av dopingstraffer er det svært ulik praksis. I det nye forslaget er normalstraffen satt til to år for første forseelse og livstid om dopingmisbruket gjentas.

Tilbakeslag

WADA, som er nasjonale myndigheters og idrettens internasjonale organisasjon i kampen mot doping, er initiativtaker til det omfattende arbeidet som legges fram under konferansen. Men det har ikke skjedd uten kamp og nedturer. Etter det Dagbladet erfarer var det ikke mulig å komme til enighet rundt tre vesentlige momenter:Prinsippet om at land skal miste retten til å arrangere OL eller internasjonale mesterskap dersom nasjonens organisasjoner ikke aksepterer dette nye regelverket.Prinsippet om at idrettsutøvere ikke kan delta i OL dersom deres forbund ikke skriver under på regelverket.Forslaget om at en utøver som tester positivt i et OL, skal miste alle medaljer og plasseringer i mesterskapet, også de som ble vunnet før den positive testen.

Nyhetene

Det nye forslaget som Figved håper og tror blir vedtatt på dopingkonferansen denne uka, inneholder følgende nyheter: Utøverne skal ha mulighet til bortfall av straff dersom vedkommende kan bevise at stoffet er tilført kroppen uten at utøveren har noe skyld i dette, for eksempel i en form for sabotasje.En utøver som har fått i seg et forbudt stoff, og som kan bevise at vedkommende har begrenset skyld, kan få straffen nedsatt. For eksempel ved bruk av kosttilskudd klarert av utøverens eget støtteapparat.Dersom utøveren samarbeider under etterforskningen, og bidrar til å avsløre skyldige ledere, trenere eller leger etter en dopingavsløring, kan denne få nedsatt straff.

- Det siste punktet er et svært viktig poeng i dette nye regelverket. Hittil har først og fresmst utøveren blitt tatt og straffet. Det siste gjør at vi også kan få bukt med systemet bak, sier Figved.

Dopinglista

Det nye forslaget har fastsatt tre kriterier for å avgjøre hva som fra nå skal omtales som doping:Stoffer og metoder som er prestasjonsfremmendeStoffer og metoder som utgjør en risiko for helsaStoffer og metoder som strider mot idrettens verdier. (Høydehusproblematikken og genmanipulering kommer inn her.)

To av disse tre kriteriene må oppfylles. Dette er en dreining bort fra det prestasjonsfremmende fokuset. Stoff og alkoholmisbruk kan også bli ansett som doping.