Nye trusler mot Myhrvold

Et nytt brev fra idrettskretsene har ytterligere skjerpet frontene foran dagens ledermøte i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

I dag skal Myhrvold svare for noe av den kraftigste kritikken en idrettspresident noen gang har mottatt fra egen organisasjon.

Striden om toppidrettens plass i det nye idrettsforbundet, har skapt en ytterst turbulent situasjon.

Etter Dagbladets avsløring av misnøyen i Olympiatoppen, har kretsapparatet svart med frontalangrep på toppidretten for kravstorhet og manglende økonomikontroll.

I et brev fra 16 av de 19 kretsene som ble sendt mandag, fikk NIF-ledelsen klar beskjed fra kretsene om å rydde opp og sikre den økonomiske situasjonen i idrettsforbundet.

Klar beskjed

Samtidig truet kretsene med å kreve et ekstraordinært idrettsting.

I går mottok NIF-president Myhrvold et nytt brev fra de samme kretsene, der de kritiserer NIF-styret for ikke «å ha fattet alvoret i situasjonen».

Mener alvor

Idrettsstyret har forsøkt å løse konflikten med å etablere egne grenstyrer for bredde, topp og drift.

Kretsene fnyser av forslaget, og i brevet, som er ført i pennen av Håkon Matre i Hordaland Idrettskrets, heter det blant annet:

«Å forsøke å «omorganisere» seg ut av et problem, slik vi oppfatter at Idrettsstyret nå forsøker å gjøre, er absolutt ingen god, langsiktig løsning, og det er en løsning idrettskretsene bak dette skrivet på det sterkeste vil reservere seg mot.»

Videre skriver de:

«Vi vil understreke at et mulig krav om ekstraordinært idrettsting var alvorlig ment.»

  • Myhrvold satt i møter utover kvelden i går, og det lyktes ikke Dagbladet å nå Myhrvold for en kommentar.