Nytt opprør mot Idrettsstyret

Idrettskretsene varsler opprør etter at NIF-styret i går avviste et samlet krav fra kretsene om å ta opp økonomiskandalen på det ekstraordinære Idrettstinget 16. april.

Fungerende idrettspresident Grethe Fossli forklarte i går hvorfor Idrettsstyret vedtok å kutte 29,9 stillinger i NIF og spare 15 millioner årlig de neste tre åra. Fordelingen av stillingskuttene høster i seg sjøl skepsis blant idrettskretsene, som spesielt synes at Olympiatoppen slipper billig unna.

Men kretslederne koker over først da de får høre om styrevedtaket Fossli røpet til Dagbladet i går kveld. Kretsene får nemlig ikke den skakkjørte NIF-økonomien på sakslista i Sandefjord.

- Nei, dette har ikke idrettskretsene og særforbundene noe med. Dette er det styret og den administrative ledelsen som skal behandle, sier Fossli.

Kretsene får i dag brev om avslaget fra Idrettsstyret.

- Jeg er sikker på at de skjønner hvorfor når de leser begrunnelsen, sier Fossli, som opplyser at Idrettsstyret har både lovutvalget, NIF-advokat Niels Kiær og fagorganisasjonene bak seg.

- Det er styrets ansvar, og ingen andres, å gjøre endringer i administrasjonen. Styret hadde blitt helt handlingslammet om dette ble en tingsak, sier Fossli.

- Helt bak mål

Det var Opplands idrettskretsleder Svein Furuseth som leverte kravet på vegne av samtlige 19 idrettskretser. Etter paragraf 3.6 i NIF-lovene kan idrettskretsene kreve saker behandlet på ekstraordinært ting om de har mer enn 40 representanter bak seg. Opptellingen i går viste at idrettskretsene hadde 68 representanter med seg.

- Dette finner vi oss ikke i. Det sittende Idrettsstyret har fra før av rotet det til så til de grader. Nå gjør de det bare verre for seg sjøl, sier Furuseth.

Han er helt sikker på at idrettskretslederne ikke godtar å bli avspist med informasjonen de får på ledermøtet før Tinget.

- Helt bak mål. Idrettsstyret sitter på nåde. De viser ikke ydmykhet overfor situasjonen de har brakt norsk idrett opp i. De overprøver oss, og prøver å gjøre seg klokere enn grasrota. Det blir litt for arrogant, sier Furuseth.

- Ikke over

Furuseth er helt sikker på at siste ord ikke er sagt.

- Det verste er at Idrettsstyret ikke skjønner at det blir opprør av dette. Dette er ikke over.

Om Idrettsstyret likevel står på sitt, lover Furuseth tidenes oppvask i Sandefjord.

- Du verden for et møte det blir om dette står seg. På ledermøtet før tinget samles bare de noen og 60 særforbundspresidentene og de 19 idrettskretslederne. Mener Idrettsstyret at all informasjon om dette skal gis der, og at resten av kandidatene bare skal komme til Sandefjord for en halv times valg, og ellers sitte på gangen eller gå tur i parken? Helt vanvittig.

Han har to forklaringer på hvorfor Idrettstyret velger som de gjør.

- Enten skjønner de ikke hvor alvorlig vi ser på dette, eller så skjønner de det og prøver å dempe ned saken. Begge deler er en like grov feilvurdering.

Furuseth fyrer av en siste kraftsalve:

- Om de mener at en diskusjon om langtidsbudsjett som følge av en negativ egenkapital på 46 millioner er en administrasjonssak for styret, ja, da har de administrert litt for lenge.

- Skaper ikke ro

Og Furuseth får støtte fra andre idrettskretsledere.

- Jeg synes dette er forhastet. Ting har gått altfor fort. De burde tatt denne diskusjonen på Tinget, sier Freddy Iversen, som er kretsleder for Hordaland.

Han tror beslutningen til Idrettsstyret vil ende i omkamp.

- Det kan ende i enda et ekstraordinært ting, sier han .

Jostein Mo, kretsleder for Møre og Romsdal:

- Jeg er veldig forundret. Dette skaper ikke ro. Vi kan ikke gå til neste Idrettsting i 2007 uten for eksempel et nytt tingvedtak om Idrettens Studieforbund.

Oddmund Soleng, kretsleder Troms:

- Dette er trasig og beklagelig og bidrar bare til å forsterke frontene.

Hans Jørgen Fagereng, kretsleder Østfold:

- Om de virkelig kan gjøre dette, så er det veldig ergerlig. Dessuten er det rart at de ikke ønsker dette sjøl. Det er muilg at noen legger prestisje i dette.

Kjell Dahle, idrettskretsleder i Sør-Trøndelag:

- Jeg er veldig forbauset over at Idrettstyret ikke velger å ta en hel gjennomgang på Tinget. Dessuten er jeg overrasket over størrelen på kuttene de har vedtatt.

Liv Bentzen, kretsleder i Nordland:

- De fikk en felles oppfordring fra alle 19 kretsene. Det vil ta tid før dette synker inn.

Sven Erik Maamoen, kretsleder Akershus:

- De har brukt eksperter på økonomisiden. Vi så hvordan det gikk. Nå får vi vel se hvordan det går med den juridiske ekspertisen.