- Ødelegger idretten som folkebevegelse

Fredrikstad Idrettsråd mener at enkelte danseinstitutter og kampsportsentre inngår samarbeid med idrettslag som rent skalkeskjul for å kunne motta statlig støtte.

- IDRETTSLAG skal ikke være skinnorganisasjoner for kommersielle interesser. Dette er en farlig trend som vi vil advare mot. Resultatet kan bli at både økonomiske og menneskelige ressurser blir borte fra de lokale idrettslagene, og at bare de som har råd til det får et reelt idrettstilbud, sier daglig leder Svein Femtehjell i Fredrikstad Idrettsråd. Fredrikstad Idrettsråd har sendt brev til Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund hvor de ber om en konkret vurdering av to idrettslag i byen som er nært knyttet til en tilsvarende kommersiell virksomhet. Det dreier seg om et danseinstitutt og et kampsportsenter. Begge har, ifølge Idrettsrådet, følgende fellestrekk som tydeliggjør den kommersielle forankring:

 • Felles treningssted, eid/drevet av den kommersielle virksomheten.
 • Felles instruktører, ansatt av den kommersielle virksomheten.
 • En betydelig administrativ støtte fra den kommersielle virksomheten.
 • Uklare skillelinjer mellom medlemskap i idrettslaget og i den kommersielle virksomheten.

  - FRA DEPARTEMENTET og Idrettsforbundet ønsker vi en soleklar uttalelse på at et idrettslag må være selvstendig i forhold til samarbeidspartnerne. Den utviklingen vi ser nå, ødelegger idretten som folkebevegelse, sier Svein Femtehjell. Han er redd for at idrettslag med kommersiell forankring er en trend som kan nå de store idrettene.

  - Et tenkbart scenario er at en fotballspiller etablerer Fjørtoft talentutvikler AS. Foretaket inngår samarbeid med en liten klubb. Dermed har foretaket sikret deltakelse i seriespill, og skaffer seg på den måten tilskudd fra det offentlige, sier Femtehjell.

  Generalsekretær Ivar Egeberg i Norges Idrettsforbund mener dette er et problem som i første rekke gjelder for klubber innen kampsport og dans.

  - VI ER INNE I EN prøveordning som går ut på at en del danseklubber og kampsportklubber har fått dispensasjon fra de normale medlemskapsbetingelsene. Dispensasjonen ble først gitt tidlig på nittitallet og har vedvart gjennom flere idrettsting. Den gjeldende ordningen varer ut 2003, sier Egeberg. Men generalsekretæren ser at noe bør gjøres.

  - Selvfølgelig skal ikke aktivitetsmidler gå til private aktører. Slik situasjonen ser ut nå, ønsker vi å sette et svart/hvitt skille mellom medlemmer og ikke-medlemmer i Idrettsforbundet for hvem som skal ha rett til offentlig tilskudd i framtida. Dette har vi også flagget overfor Danseforbundet, sier Ivar Egeberg.